Nya hedersdoktorer inom teknik och naturvetenskap

22 september 2016

Tre nya hedersdoktorer har utsetts vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet: matematikern Yakov Eliashberg, biologen Jane Reece och fysikern John M. Wills.

Den rysk-amerikanske matematikern Yakov Eliashberg, född 1946, är professor i matematik vid Stanford University och en av de ledande matematikerna i vår tid. Hans forskning handlar om så kallad symplektisk geometri och har lett till viktiga genombrott. Han vidareutvecklade detta fält tillsammans med kontaktgeometrin, en tvillingteori till den symplektiska geometrin. Båda dessa är nära kopplade till bland annat utvecklingen i modern fysik såsom strängteori. Kungliga Vetenskapsakademien tilldelade Eliashberg 2016 års Crafoordpris i matematik. Professor Eliashbergs forskningsgärning har stor betydelse för flertalet Uppsalaforskare inom till exempel matematik och fysik och etablerade kontakter finns med honom.

Dr. Jane B. Reece, född 1944, har varit verksam som forskare inom bakteriologi och genetik vid flera amerikanska lärosäten. Hon har också varit central i utvecklingen av ett av världens mest framgångsrika och spridda läromedel på universitetsnivå i biologi, boken ”Biology” som gavs ut första gången 1987 och som regelbundet kommer i nya upplagor med kompletterande elektroniska inlärningsstöd. Läromedlet, nu ”Campbell Biology”, efter den författare som först startade boken, Neil A. Campbell, utvecklas ständigt och har varit ett viktigt stöd för många årskullar av studenter som påbörjat biologistudier vid fakulteten. Dr. Reece för ständigt diskussioner med andra forskare för att uppdatera läromedlet och hon har tillsammans med medförfattare i samband med detta besökt och diskuterat pedagogik och aktuell forskning med biologer vid Uppsala universitet.

Dr. John M. Wills, född 1949, är verksam vid Los Alamos National Laboratory i USA och kombinerar där materialteori med modellering och simulering för att bland annat förutse kristallstruktur och egenskaper hos material. Hans forskning har vid flertalet tillfällen belönats med priser, till exempel Awards of Excellence från The Department of Energy, USA, år 2006 och 2012. John Wills var tidigt ute med att utveckla en elektronstrukturmetod med hög noggrannhet, som genom åren använts av ett 20-tal av fakultetens doktorander i sina avhandlings¬arbeten. Han har utbildat samtliga dessa i användningen av metoden, och såväl sampubliceringar som besöksutbyten mellan forskare vid fakulteten och John Wills forskargrupp har varit mycket omfattande de senaste 25 åren. Detta samarbete har resulterat i ett stort antal publiceringar, cirka 250 stycken, varav flertalet i Nature, Science och The Physical Review Letters. John Wills har med sitt engagemang och samarbete på ett synnerligen framträdande sätt bidragit till teknisk-naturvetenskapliga fakultetens forskning inom fysik och angränsande ämnesområden.

Promotionen äger rum i Uppsala domkyrka den 27 januari 2017.

Läs mer om hedersdoktorer vid Uppsala universitet.