Elever hjälper forskare kartlägga brunt vatten

Nu ska vattnet i svenska sjöar och vattendrag analyseras.

Just nu är forskare vid Uppsala universitet upptagna med att analysera vattenprover som skickats in av närmare 3 500 högstadieelever. – Förhoppningsvis får vi större kännedom om möjliga hot mot Sveriges och världens sötvattenresurser, säger professor Gesa Weyhenmeyer.

Gesa Weyhenmeyer, professor i limnologi,
vill involvera skolelever i forskningen.
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Runtom i landet har 240 högstadieklasser inlett höstterminen med att samla in vatten från sjöar och vattendrag inom forskningsprojektet Brunt vatten. I projektet ingår att mäta ytvattnets temperatur och pH-värde samt analysera om det finns ett samband mellan vattnets färg och bottenfauna.
Gesa Weyhenmeyer , professor i limnologi, leder projektet.
– I en tidigare internationell studie har man kartlagt vattenfärg över hela globen. Där visade det sig att världens vatten blivit allt brunare vilket bland annat får konsekvenser för kvaliteten på dricksvattnet. Sen visade det sig också att sjöarna här i Sverige värms upp väldigt snabbt. Därför fick jag en idé om att involvera samhället för att ta reda på mer om tillståndet i våra vatten.

Mäta vattnets pH-värde

Eleverna har utrustats med experimentkit som bland annat innehåller termometer, vattenlod, provrör, plasttråg för att samla in vatten och bottenfauna samt lackmuspapper för att mäta vattnets pH-värde. Dessutom har lärarna fått en lärarhandledning som visar hur de kan förankra projektet i olika ämnen eller använda det i fristående laborationer.
Anna Magnusson är lärare i NO på Vasaskolan i Hedemora. Hennes åttondeklass är en av fem klasser på skolan som deltar i forskningsprojektet.
– Vi har gjort det här till ett lite större arbetsområde där vi samtidigt läser om vatten i kemin. Det passar bra att inom läroplanen låta eleverna göra undersökningar av vatten samtidigt som de studerar ämnet.

Koppling till forskningen

Ett av vattendragen de tagit prover från är sjön Hovran som flyter ihop med Dalälven.
– Eleverna tycker det är spännande för de får göra något som är på riktigt. Det här ger ju en koppling mellan grundskolan och forskningen. Sen hoppas man ju på att det leder till ett ökat intresse för naturvetenskap hos eleverna.
För Eva-Lotta Kvick, matte och NO-lärare på Valhallaskolan i Oskarshamn, blev projektet ett tillfälle att ta upp en lokal angelägenhet.
– Jag anmälde mina elever för att jag tycker att det är viktigt att fokusera på vatten och att uppmärksamma eleverna på hur det ser ut med våra vattenresurser. I och med att vi här i Kalmar län har vattenbrist och hade under hela sommaren så var denna undersökning väldigt passande.

Tar nya prover

På limnologiska avdelningen jämför Gesa Weyhenmeyer elevernas inrapporterade data med tidigare mätningar och modellerade data på svenska vatten. I de fall hon upptäcker intressanta eller avstickande värden bland elevernas data kommer hon att åka tillbaka till provtagningsplatsen.
– Vad som skulle vara väldigt speciellt är om vattnet är väldigt brunt. Jag har ju cirka 150 000 vattenprover från hela Sverige sedan tidigare att jämföra med. Kanske får vi in provrör där man hittar något som vi hittills inte har sett.
I så fall tas nya prover på bland annat avdelningen för analytisk kemi vid Uppsala universitet.
– En av frågorna blir om det här vattenprovet är normalt. Finns det även på andra ställen på jorden eller går vi i någon helt ny riktning? säger Gesa Weyhenmeyer.
– Vad jag också önskar är att involvera elever och få dem att bli medvetna om vad det bruna betyder, att det är nödvändigt att vi är måna om vårt vatten. Sådana enkla grejer som att 50 procent av dricksvattnet faktiskt tas från ytvatten och att det krävs en hel del för att vi ska kunna dricka det ur kranen – sådant känns det mycket angeläget att alla i vårt samhälle får kännedom om.

---

Fakta

  • Forskningen om vattenkvalitetsförändringar sker inom ramen för det internationella nätverket GLEON (Global Lake Ecological Observatory Network). Särskilt intressant är mängden organiskt kol i vatten, vilket orsakar vattnets bruna färg.
  • En global studie har visat att Fräcksjön i Västergötland är den sjö som förändrats snabbast under de senaste 20 åren, jämfört med nästan 300 andra sjöar fördelade över jorden. Studiens resultat gör det särskilt intressant att göra en kartläggning av just Sveriges vatten: eftersom en så stor del som hälften av Sveriges befolkning får sitt vatten från sjöar och vattendrag är det här forskning som berör samhället i stort.
  • I slutet av kampanjen kommer forskarna återkoppla till eleverna och då kan vi förhoppningsvis se vad som utgör framtida hot mot Sveriges och världens sötvattenresurser.

Utforska vidare

Brunt vatten-projektet

Film om bakgrunden om projektet

 

29 september 2016