Celsiusmedalj i guld till matematikern Svante Janson

14 november 2016

Matamatikprofessorn Svante Janson får medalj av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala.

Kungl. Vetenskaps-Societeten finaste utmärkelse – Celsiusmedaljen i guld – går i år till Svante Janson, professor i matematik vid matematiska institutionen, Uppsala universitet.

Svante Janson får Celsiusmedaljen ”för framstående forskning inom kombinatorisk sannolikhetsteori”.

De matematiska modeller han studerar kan bland annat användas för att förutsäga spridningen av smittsamma sjukdomar eller beräkningar vid olika valsystem. Men det kan också handla om datavetenskapliga tillämpningar där matematiska metoder används för att sortera stora mängder data för vidare behandling.

Svante Janson är född 1955. Redan som 14-åring avlade han filosofie kandidatexamen, varefter han på sin 22-årsdag disputerade i matematik 1977. Han utnämndes som professor i matematik 1987. Hans vetenskapliga produktion innefattar fyra böcker och drygt 300 artiklar. Han utvecklade tidigt en forskningsprofil inom sannolikhetsteorin. De största insatserna ligger inom kombinatorisk sannolikhetsteori, som innefattar algoritmteori och teorin för slumpgrafer, där han etablerat sig som en världsledande forskare.

Celsius-medaljen instiftades 1960, med anledning av Societetens 250-års jubileum.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.