Ny prodekan för utbildning

2 maj 2017

Den 19 april utsåg elektorsförsamlingen vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap sina representanter till områdes-/fakultetsnämnden för perioden 1 juli 2017 - 30 juni 2020. Det blev förutom omval några nyval, bland annat av fakultetens prodekan för utbildning.

Cecilia Johansson, lektor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper, föreslås bli ny prodekan för utbildning - hur känns det att ha fått detta förtroende?

 

Foto: Börje Dahrén

– Det känns jättekul! Jag hade inte förväntat mig det, så det kom som en överraskning. Men jag blev väldigt glad. Att det blev jag? Kanske ser mina kollegor att jag tycker det är väldigt kul att jobba med utbildningsfrågor.  

Vilka är de viktigaste frågorna för dig?

– Just nu har vi framför oss det nya utvärderingssystemet. Det tror jag vi kommer att jobba mycket med både på grund- och avancerad nivå, och för forskarutbildningen. Vad jag hoppas är att vi får till ett system som är utvecklingsdrivande och inte för tungt rent administrativt. Hur får man till det? Jag tror vi måste tänka smart på vad vi har nytta av och hur vi vill jobba. Vad är nyttigt för vår utbildning idag? Vad vill vi göra för vår egen skull?

Och nu ska du tala för hela fakulteten – hur bär man sig för att tillfredsställa alla skilda behov och önskemål?

 – Det kommer ju att krävas mycket samverkan med de programansvariga då det gäller våra utbildningsprogram. Det finns ju jättemycket kunskap och kompetens inom organisationen som det gäller att utnyttja.

Vilken eller vilka av dina egenskaper tror du gör dig särskilt lämpad för det här uppdraget?

– Jag tror att jag är ganska bra på att lyssna. Sen måste vi jobba mer med planering och en tydlig struktur som hjälper de inblandade, det tror jag är jätteviktigt. Att planera verksamheten så att den blir tydlig för de som ska jobba med den.

Vilka är dina visioner eller mål för framtiden?

 – Vi behöver fler utbildningsplatser. Det är så många som vill läsa våra utbildningar men som vi inte kan ta in. Vi har en väldigt kompetent personal och  kapacitet att utbilda fler. Det är frustrerande.

– Sen skulle jag önska att vi kunde jobba mer tillsammans. Jag tror att vi skulle behöva ha mer samverkan mellan våra tekniska och våra naturvetenskapliga utbildningar. På min institution har vi inga gränser mellan hur vi jobbar med programmen. Så jag tror att fakulteten kanske är för uppdelad. Det finns fler samverkanspunkter som vi skulle kunna utnyttja.

 

Den 22 maj utser Teknat de sex sektionsdekanerna, två externa nämndledamöter och den ”fria”/extra lärarledamoten. Då beslutas också om förslag till sju ledamöter i forskningsberedningen samt förslag till Teknats ledamot i den utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Johan Tysk och Marika Edoff föreslås för omval (kräver inloggning i Medarbetarportalen)