“Jag vill att metoden kommer till användning och inte blir liggande i byrålådan”

5 juli 2022

Med resultat som gör det möjligt att motverka klimatförändringar ser Robin Dürr den direkta tillämpningen av sin forskning och hur den kan komma samhället till nytta.

Hallå där, Robin Dürr, doktorand i fysikalisk kemi. Med din nya och patentsökta tillverkningsmetod för membranelektrodaggregat hoppas du skynda på användningen av elektrokemiska celler, som bränsleceller, och därmed övergången till förnybara energikällor. Vad är grejen med ett så kallat membranelektrodaggregat (MEA)?

– För att ta itu med klimatförändringarna måste vi gå från fossilbaserade energikällor till förnybara. Med elektrokemiska celler kan vi lagra överskottet från solenergi i energibärare som väte, som då kan användas för att generera el när det behövs. Ett membranelektrodaggregat är oftast grundläggande för sådana celler.

Varför finns det ett behov av en ny process för att tillverka MEA?
– Det vanliga sättet att tillverka ett sådant MEA ställer speciella krav på de membran som används, vilket hindrar nyttjandet av flera membranmaterial. Så trots att det finns många duktiga forskare där ute som utvecklar nya och högpresterande membran, har många av dessa membran ännu inte kunnat implementeras i elektrokemiska celler. Eftersom även jag arbetade med ett membranmaterial som inte var möjligt att använda med det etablerade tillvägagångssättet, insåg jag att jag var tvungen att komma på ett nytt sätt. Och det var faktiskt när jag dagdrömde om monteringsprocessen som jag kom på metoden.

Hur kan din metod göra skillnad?
– Eftersom de membran som idag används i MEA är dyra så tror jag att min metod kommer att medföra att andra, billigare membran kan introduceras, vilket kommer att göra sådana elektrokemiska celler billigare. Det kan i sin tur leda till ett snabbare genomslag, vilket jag menar är avgörande i dagens klimatläge. Dessutom kan jag föreställa mig att nya membran skulle kunna utvecklas med parametrar som är anpassade till denna nya metod, vilket ytterligare kan öka prestandan och effektiviteten hos sådana elektrokemiska celler, och hjälpa oss att motverka klimatförändringar mer effektivt.

Du har sökt patent och fått ansökan publicerad, vad blir nästa steg?
– Jag skulle vilja att metoden kommer till användning och inte blir liggande i byrålådan där den upprätthåller monopolet för den nuvarande processen, så nästa steg är att påbörja diskussioner med företag som arbetar med membranelektrodaggregat. För mig är det här också ett utmärkt tillfälle att komma i kontakt med företag och identifiera vilket som kan vara intressant att samarbeta med eller för en framtida karriär inom industrin.

 Till sist, vad driver dig i ditt arbete?
– Nyfikenhet och att se att mitt arbete kan påverka framtiden till det bättre. Att ha chansen att forma vår framtid är en enorm motivation för mig.