Fyra forskningsinfrastrukturer vid Uppsala universitet får anslag

10 oktober 2023

Illustration av flera DNA-spiraler

Vetenskapsrådet har fattat beslut om medel till svenska och internationella forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse. Av dem får fyra anslag med Uppsala universitet som huvudsökande.

Totalt beviljar Vetenskapsrådet cirka cirka 965 miljoner kronor för åren 2024-2028 inom utlysningen Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023. Av 21 forskningsinfrastrukturer som får anslag från Vetenskapsrådet har Uppsala universitet huvudansvaret för fyra. Nivåerna på anslagen kommer att förhandlas fram mellan Vetenskapsrådet och de sökande organisationerna.

Uppsala universitet leder följande fyra forskningsinfrastrukturer som får finansiering i utlysningen:

Nationell BioinformatikInfrastruktur Sverige (NBIS) och svensk nod i ELIXIR (den europeiska infrastrukturen för biologisk information)

Biobank Sverige

Jonteknologiskt centrum

IceCube Neutrino Observatory och Infrastruktur för astropartikelfysik med neutriner


Av övriga forskningsinfrastrukturer som får finansiering i 2023 års utlysning deltar Uppsala universitet i följande:
ALICE och ATLAS, ArchLab, BioMS – infrastruktur inom biologisk masspektrometri,  DEMSCORE: Forskningsinfrastruktur för Democracy, Environment, Migration, Social policy, Conflict, and Representation, Fusion och EUROfusion, Huminfra, Integrated Carbon Observation System Sverige (ICOS Sweden), Myfab, National Genomics Infrastructure (NGI), The Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC), National Microscopy Infrastructure, NMI, Språkbanken, Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur, SBDI