Stor satsning på ingenjörsutbildningar i budgetpropositionen

20 september 2023

Lisa Freyhult

"Den här satsningen innebär att vi kan ge fler studenter en möjlighet att utbilda sig för att kunna arbeta med de stora samhällsutmaningar vi står inför", säger prodekan Lisa Freyhult.

Idag överlämnade regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I den ligger en satsning på en permanent utbyggnad av Uppsala universitets ingenjörsutbildningar och basår. Där ingår också en satsning på forskning om elektrifiering och batteriteknik, vilket tillsammans ger ett tillskott på 47 miljoner år 2024.

– Den här satsningen innebär att vi kan ge fler studenter en möjlighet att utbilda sig för att kunna arbeta med de stora samhällsutmaningar vi står inför. En stor sådan är den gröna omställningen och med fler platser har vi möjlighet att bygga ut våra ingenjörsprogram i den riktningen, säger Lisa Freyhult, prodekan för utbildning vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Under 2024 föreslås drygt 16 miljoner kronor fördelas till Uppsala universitet för att permanent bygga ut civilingenjörsutbildningarna och för utbildning på avancerad nivå. När satsningen är fullt utbyggd 2029 beräknas cirka 50 miljoner kronor fördelas till universitetet.

För att fler ska kunna utbilda sig till ingenjörer byggs även basårsutbildningen ut. För detta ändamål föreslås cirka 8 miljoner kronor tilldelas Uppsala universitet 2024 och cirka 18 miljoner kronor beräknas från och med 2025.

Bidrar till högkvalitativ utbildning

För att stärka kvaliteten inom ingenjörsutbildningarna föreslår regeringen en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik. För Uppsala universitet kommer det att innebära ett tillskott på cirka 8 miljoner kronor 2024, 16 miljoner kronor 2025 och 24,5 miljoner kronor från och med 2026.

– Att ersättningsbeloppet höjs kommer att ge bättre möjligheter för våra lärare att ge en högkvalitativ utbildning med exempelvis mindre undervisningsgrupper, fler praktiska inslag och mer lärartid per student, säger Lisa Freyhult.

Som en del i satsningen ingår också ökade forskningsanslag till forskning om elektrifiering och batteriteknik.

Fakta Compel

Uppsala universitet, Chalmers och Lunds universitet har sedan 2022 ett tätt samarbete inom batteriforskning inom plattformen COMPEL (COMPetitiveness for the ELectrification of the transport system). Inom plattformen samarbetar lärosätena kring forskning, forskningsinfrastruktur och utbildning för att erbjuda svensk industri kompetens och världsledande forskning inom batteriteknik och kraftelektronik.