Industriell ekonomi populäraste ingenjörsvalet

26 oktober 2023

Unga tjejer och killar runt ett bord med datorer

Studenter på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Uppsala universitet, höstterminen 2023.

Sedan starten 2020 har civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi lockat flest sökande av samtliga ingenjörsprogram i Uppsala. Ekonomi, teknik och datavetenskap ses som en vinnande kombination på arbetsmarknaden.

– Efter programmet ser jag fram emot att arbeta internationellt, kanske med teknikrelaterad handel mellan länder, säger Klara Espling, tredjeårsstudent.

Höstterminens antagningssiffror till Uppsala universitet visade som tidigare år på högt söktryck till Läkarprogrammet och Psykologprogrammet. Men i kategorin antagningspoäng från högskoleprovet hamnade såväl Läkarprogrammet som civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi i topp. Båda krävde 1,70 i meritvärde.

– Sedan programmet startade hösten 2020 är det den populäraste ingenjörsutbildningen vi har i Uppsala, säger Marcus Lindahl, professor i industriell teknik vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik.

Marcus Lindahl, professor i industriell teknik vid insti-
tutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik.
Foto: Mikael Wallerstedt

Industriell analys hett på arbetsmarknaden

Han är själv industriell ekonom från KTH och lockades till Uppsala för att bygga upp en liknande utbildning. Programfokus ligger på teknisk kompetens inom datavetenskap med inriktning mot industriell analys och ekonomi. Studierna förbereder för projektledarroller och andra ledande befattningar inom teknik- eller affärsutveckling med specialisering på digital teknik.

– Det handlar bland annat om väldigt datatung effektivisering av produktion och övervakning. Det är något som man kan konstatera ligger oerhört rätt i tiden med den digitala omställningen av svensk industri, säger Marcus Lindahl.

Samtidigt som det råder brist på ingenjörer inom en rad samhällssektorer, väljer många unga bort ingenjörsutbildningar och bara varannan tar examen. Dock studerar idag 220 studenter på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi i Uppsala. Med tanke på att 60 nya studenter antagits varje år är avhoppen relativt få.  

Får skapa sin unika profil

Marcus Lindahl tror en del av förklaringen ligger i att programmet inte har samma tunga fokus på matematik och fysik.

– Det här programmet är ett slags mellanting. De som väljer det här programmet kan ”tala” både ekonomi och teknik men vill inte bli renodlade ingenjörer.      

Den bilden delas av programansvarige Nina Kivinen, även kursansvarig för Industriell ekonomi 1. Under utbildningen får studenterna möta en bredd av verksamheter och arbeta med projekt hos både traditionella och nya industriföretag, företag med teknikbaserade tjänster och inriktning på såväl konsument- som icke-konsumentprodukter.

Nina Kivinen, universitetslektor vid institutionen för
samhällsbyggnad och industriell teknik.
Foto: Anneli Björkman 

– Samtidigt finns det naturligtvis studenter som är specifikt intresserade av startups och en del har egna företag som de driver. Andra är intresserade av private equity, investeringsbolag och liknande.

Olika samhälleliga perspektiv

Till programmets styrkor hör enligt Nina Kivinen den omfattande kontakten mellan studenter och forskare samt betoningen på frågor kring etik, mångfald och diversitet. Dessutom uppmuntras utbytesterminer utomlands.

– Våra studenter kommer att jobba i en miljö där de från dag ett ska vara med och fatta stora beslut med både samhälls- och miljöpåverkan. Då behöver man lära sig att tänka från många olika synvinklar. Vår målsättning är att studenterna ska få göra det ända från början, säger Nina Kivinen.

Ännu dröjer det nästan två år innan de första studenterna går ut programmet. Så vad tycker studenterna så här långt? Klara Espling har just påbörjat sitt tredje år och tycker mångfalden av kurser tillhör det bästa inom utbildningen.

Klara Espling, tredjeårsstudent på civilingenjörspro-
grammet i industriell ekonomi. Foto: Privat

– Vi uppmuntras att vara nyfikna och läsa kurser bara för att vi vill det på exempelvis andra institutioner. Jag har kursare som läser språk, historia, genusvetenskap och olika typer av datavetenskap.

Förbereder för global arbetsmarknad

Hon valde programmet för att kunna kombinera ekonomi och teknik med möjlighet att driva samhällsutveckling med andra. I framtidsdrömmarna ingår internationellt arbete med fokus på handel och leveranskedjor.

– Alternativt skulle jag vara intresserad av att utveckla verksamheter och lösa kluriga problem, säger Klara Espling.

Bland potentiella arbetsgivare nämner Marcus Lindahl Volvo, Cytiva, Google och Sandvik. Därtill kommer alla traditionella industrier som behöver förändra arbetssätt och teknik för att ställa om till hållbar produktion, ekonomi och transportsätt.

­– Att förbereda studenterna för samhällets gröna omställning är ett av de stora argumenten för programmet, säger Nina Kivinen. Men drömmen vore också att kunna erbjuda fler kunskaper som kommer till nytta inom humanitära verksamheter som till exempel Röda korset.