TUK 2021

UNIVERSITETSPEDAGOGISK KONFERENS

Tisdag den 16 mars 2021

Som tidigare år ger Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK 2020, upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utvecklingen och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 

Huvudtalare på konferensen är Dr. Martha Cleveland-Innes som kommer att tala om "Blended and online teaching and learning: Identifying pedagogical change in higher education".

Martha Cleveland-InnesDr. Martha Cleveland-Innes is Professor and Program Director, Master of Education Program, Athabasca University. She is the author of The Guide to Blended Learning and instructor, co-designer, and researcher for the open online course Blended Learning Practice.  The 2nd edition of Introduction to Distance Education: Teaching and Learning in a New Era, which she co-edited, has just been released by Taylor & Francis in 2021. She has held major research grants supporting research on the technology-enabled student experience. In 2019 Martha received an Honorary Doctorate from Mid-Sweden University and the Leadership Award from the Canadian Network for Innovation in Education. Her research interest areas include 1) online and blended learning 2) communities of inquiry 3) higher education reform and 4) leadership in education. Martha is currently Visiting Professor of Pedagogy at Mid-Sweden University.

På grund av den rådande pandemin kommer konferensen att vara online. Deadline för anmälan med bidrag är den 21 februari 2021. Ange om du vill bidra med en digital poster, en förinspelad presentation (kort video max 10 min), eller en live online-presentation (20 minuter Zoom session inklusive frågor). Sista dag för anmälan om du bara vill delta är den 10 mars 2021. Oavsett vilket görs anmälan här.

Du kan också hjälpa till sprida informationen på din institution med denna affisch. Du är välkommen att kontakta Katarina Andreasen med eventuella frågor.

Konferensen anordnas av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Råd TUR.

TIDIGARE TUK-KONFERENSER

TUK 2020: Keri Facer on Rethinking education -- cancelled due to pandemic 
TUK 2019: Åsa Nilsonne on Pedagogy and emotions
TUK 2018: Kevin Anderson on Teaching climate change
TUK 2017: Arnold Pears on Subject education research
TUK 2016: Lars Ulriksen on Students' transition and integration
TUK 2015: Cynthia Finelli on Promoting institutional change