TUK 2024

UNIVERSITETSPEDAGOGISK KONFERENS

Torsdag den 14 mars 2024

https://static.wixstatic.com/media/d08d59_1f788536e6a64df4935f8d9b98273571~mv2.jpg/v1/fill/w_393,h_475,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/d08d59_1f788536e6a64df4935f8d9b98273571~mv2.jpg Som tidigare år ger Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK 2024, upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utvecklingen och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 

Inbjuden föreläsare är Maria Wolrath-Söderberg, docent i retorik och lektor på Södertörns högskola, som kommer att tala om ”Hur rustar vi våra studenter för att delta som aktiva och ansvarsfulla medborgare i ljuset av stora samhällsutmaningar som klimatkrisen?”.

Registrera dig till konferensen Deadline för anmälan med bidrag är den 23 februari.  Ange om du vill bidra med en poster, förinspelad presentation, runda bord diskussion eller live presentation. Deadline för deltagare är 7 mars.

Konferensen anordnas av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Råd (TUR). Du är välkommen att kontakta Katarina Andreasen med eventuella frågor.

TIDIGARE TUK-KONFERENSER

TUK 2023: Anna Danielsson on Identity in science education
TUK 2022: Dag Wedelin on Mathematical thinking
TUK 2021: Martha Clevenland-Innez on Blended learning
TUK 2020: Keri Facer on Rethinking education -- cancelled due to pandemic 
TUK 2019: Åsa Nilsonne on Pedagogy and emotions
TUK 2018: Kevin Anderson on Teaching climate change
TUK 2017: Arnold Pears on Subject education research
TUK 2016: Lars Ulriksen on Students' transition and integration
TUK 2015: Cynthia Finelli on Promoting institutional change

Senast uppdaterad: 2023-09-27