TUK 2022

UNIVERSITETSPEDAGOGISK KONFERENS

Onsdag den 16 mars 2022

Som tidigare år ger Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK 2022, upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utvecklingen och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 

Inbjuden föreläsare är Dag Wedelin, professor i data- och informationsteknik, Chalmers, Göteborg, som kommer att tala om "How can we develop our students' mathematical thinking?". Sammanfattning: I will describe how we characterize mathematical thinking in terms of reasoning, modelling and problem solving, and highlight the importance of balancing our students' own thinking with the learning of new knowledge. At Chalmers we teach these topics in several courses, including a course in applied mathematical thinking early in one of our BSc programmes, and I will describe how these courses are designed. The courses significantly change the students' views on their own ability, and I will discuss some fundamental aspects of the teaching philosophy that may be applied more generally in course and programme design.

Snabbt länk till programmet


Konferensen är mellan 9:15-16:00 och den följs direkt efter av fakultetspuben. En kort glimt från programmet (se hela programmet i konferensens websida i Studium eller detta snapshot bild)

Cecilia Johansson, prodekan för utbildning vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten kommer inleda konferensen.

Seidon Alsaody, Matemitiska institutionen, som fick  Distinguished Teaching Award 2021, kommer tala om "Communication". Communication is a broad concept that enters into teaching and learning in many ways. With basis in my practical experience, I intend to draw attention to a few aspects of communication, reflect on their role in our daily practice, hopefully provoke a discussion, and argue why Homer Simpson was only partially right.

Sofie Van den Eynde, University of Groningen, the Netherlands, kommer tala om "Active learning spaces at the University of Groningen". The University of Groningen commits to active learning as a core didactical method in its educational vision. To support the implementation of active learning, there needs to be suitable, high-quality space for education. Therefore, the Faculty of Science and Engineering started a project to rebuild some of its classrooms to be active learning spaces. In practice, this means that we move from a classical teacher-centered setup with tables facing the blackboard, to a more flexible setup that allows for a variety of learning activities. We do this by using moveable furniture, whiteboards and screens. For each room, we developed a guide with educational scenarios to show the teachers what different configurations are possible. In this talk, I will introduce the project, give you an impression of these active learning spaces and how they are used by our teachers, and briefly introduce the educational research done in this project.

Anna Ivert och Frida Kasselstrand, UTN, kommer prata om "Educational tools from the students' perspective". Which parts of distance education in the spring of 2021 were most appreciated by the students? What tools do students want the university to bring into the future education? And what pitfalls do students want the university to avoid? These are three questions that we will try to give some clarity to based on the student union's survey from the spring and autumn semester of 2021. The focus will be on trying to portray how students' perspectives have changed between having only distance education compared to having education on campus.

Programmet för parallela sessionerna är här. Postrar och förinspelade presentationer kommer att finnas på konferenssidan i Studium from 11 mars för alla som registrerat sig till TUK. Diskussionerna av de förinspelade presentationer under konferensen bygger på att deltagarna har tittat på filmerna i förväg!

Vi avslutar konferensen med fakultetspuben Upptech (kl 16) i den nya Ångström huset (mazemaps).


Deadline för anmälan med bidrag är den 28 februari (OBS - framflyttad deadline). Ange om du vill bidra med en poster, förinspelad presentation eller live presentation. Baserat på att pandemirestriktionerna nu avvecklas kommer TUK2022 att äga rum i Aulan Eva von Bahr, Ångström Hus 10 (hitta hit med mazemap).

Sprid gärna informationen med hjälp av officiella affischen för konferensen. Konferensen anordnas av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Råd (TUR). Du är välkommen att kontakta Katarina Andreasen med eventuella frågor.

TIDIGARE TUK-KONFERENSER

TUK 2021: Martha Clevenland-Innez on Blended learning
TUK 2020: Keri Facer on Rethinking education -- cancelled due to pandemic 
TUK 2019: Åsa Nilsonne on Pedagogy and emotions
TUK 2018: Kevin Anderson on Teaching climate change
TUK 2017: Arnold Pears on Subject education research
TUK 2016: Lars Ulriksen on Students' transition and integration
TUK 2015: Cynthia Finelli on Promoting institutional change

Senast uppdaterad: 2022-03-16