Våra campus

En mångvetenskaplig helhetssyn är ett viktigt riktmärke för Uppsala universitet. Forskning och utbildning stimuleras och utvecklas i mötet mellan olika perspektiv inom de olika vetenskapsområdena. Uppsala universitet strävar efter att skapa optimala miljöer för tvärvetenskaplig samverkan. Kreativa mötesplatser har byggts upp vid ett flertal forsknings- och utbildningscentrum med olika inriktningar.

Här är en karta över alla campus där de med forskning och utbildning inom teknik och naturvetenskap är markerade i gult. Alla ligger inom 1-2 kilometers avstånd från Uppsala centrum. 

Karta över alla campus inom teknik och naturvetenskap. Illustration.

Ångströmlaboratoriet

Modern byggnad framför en blå himmel. Foto.

Ångströmlaboratoriet är ett av Europas mest avancerade laboratorier för forskning och utbildning inom teknik, material och energi. Forskningen befinner sig i den internationella fronten med bland annat atomär design av funktionella material för tillämpningar som till exempel elektronik, solceller, batterier och sensorer. Här pluggar du som blivande civil- och högskoleingenjör eller fysiker, matematiker och kemist på kandidatprogrammen.

BMC, Uppsala biomedicinska centrum.

Biomedicinskt centrum exteriör. Foto.

På BMC bedrivs forskning och undervisning inom bland annat kemi och molekylärbiologi. Det är ett av Europas största centra för livsvetenskaper. Här finns en stark koncentration av forskning inom kemi, strukturbiologi, fysiologi och olika farmaceutiska discipliner, vilket ger unika förutsättningar för utveckling av nya läkemedel. Här läser du till viss del som civilingenjör inom molekylär bioteknik och kemiteknik, och som biolog eller kemist inom kandidatprogrammen.

Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)

På EBC finns en stor del av Uppsala universitets forskning och utbildning i biologi. Forskningen är till stor del baserad på genetik och riktar sig mot förståelsen av det evolutionära ursprunget till organismernas egenskaper. Här finns också Evolutionsmuséet och Biologibiblioteket.

Informationsteknologiskt centrum (ITC)

Äldre regementsbyggnad. Foto.

Här finns Uppsala universitets forskning och utbildning inom informationsteknologi. IT institutionen rankas som en av Sveriges bredaste och starkaste och har världsledande forskning inom flera områden av datavetenskap, numerisk analys och system och kontroll. Här knyts också större forskningscentra ihop inom områden som parallell programmering, e-vetenskap och trådlösa sensornätverk.

Senast uppdaterad: 2021-02-10