Våra campus

En mångvetenskaplig helhetssyn är ett viktigt riktmärke för Uppsala universitet. Forskning och utbildning stimuleras och utvecklas i mötet mellan olika perspektiv inom de olika vetenskapsområdena. Uppsala universitet strävar efter att skapa optimala miljöer för tvärvetenskaplig samverkan. Kreativa mötesplatser har byggts upp vid ett flertal forsknings- och utbildningscentrum med olika inriktningar.

Campus med forskning och utbildning inom teknik och naturvetenskap är markerade i fetstil. Alla utom Campus Gotland ligger inom två kilometers radie från Uppsala centrum. 

Karta över alla campusområden vid Uppsala universitet.

Ångströmlaboratoriet

Modern byggnad framför en blå himmel. Foto.

Ångströmlaboratoriet är ett av Europas mest avancerade laboratorier för forskning och utbildning inom teknik, material och energi. Här bedrivs utbildning och forskning inom ett brett fält av naturvetenskap, teknologi, matematik och informationsteknologi. Forskningen befinner sig i den internationella fronten med bland annat atomär design av funktionella material för tillämpningar som till exempel elektronik, solceller och batterier. Här pluggar du till civil- och högskoleingenjör eller fysiker, datavetare, matematiker och kemist på kandidatprogrammen.

BMC, Biomedicinskt centrum

Biomedicinskt centrum exteriör. Foto.

På BMC bedrivs forskning och undervisning inom bland annat kemi och molekylärbiologi. Det är ett av Europas största center för livsvetenskaper. Här finns en stark koncentration av forskning inom kemi, strukturbiologi, fysiologi och olika farmaceutiska discipliner, vilket ger unika förutsättningar för utveckling av nya läkemedel. Här läser du till viss del som civilingenjör inom molekylär bioteknik och kemiteknik, eller till biolog eller kemist inom kandidatprogrammen.

Senast uppdaterad: 2023-02-28