Våra campus

En mångvetenskaplig helhetssyn är ett viktigt riktmärke för Uppsala universitet. Forskning och utbildning stimuleras och utvecklas i mötet mellan olika perspektiv inom de olika vetenskapsområdena. Uppsala universitet strävar efter att skapa optimala miljöer för tvärvetenskaplig samverkan. Kreativa mötesplatser har byggts upp vid ett flertal forsknings- och utbildningscentrum med olika inriktningar.

Här är en karta över alla campus där de med forskning och utbildning inom teknik och naturvetenskap är markerade i gult. Alla ligger inom 1-2 kilometers avstånd från Uppsala centrum. 

Ångströmlaboratoriet

Ångströmlaboratoriet är ett av Europas mest avancerade laboratorier för forskning och utbildning inom teknik, material och energi. Forskningen befinner sig i den internationella fronten med bland annat atomär design av funktionella material för tillämpningar som till exempel elektronik, solceller, batterier och sensorer. Här pluggar du som blivande civil- och högskoleingenjör eller fysiker, matematiker och kemist på kandidatprogrammen. Mer information, Gatuvy, Hitta

BMC, Uppsala biomedicinska centrum.

På BMC bedrivs forskning och undervisning inom bland annat kemi och molekylärbiologi. Det är ett av Europas största centra för livsvetenskaper. Här finns en stark koncentration av forskning inom kemi, strukturbiologi, fysiologi och olika farmaceutiska discipliner, vilket ger unika förutsättningar för utveckling av nya läkemedel. Här läser du till viss del som civilingenjör inom molekylär bioteknik och kemiteknik, och som biolog eller kemist inom kandidatprogrammen. Mer information, Gatuvy, Hitta

Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)

På EBC finns en stor del av Uppsala universitets forskning och utbildning i biologi. Forskningen är till stor del baserad på genetik och riktar sig mot förståelsen av det evolutionära ursprunget till organismernas egenskaper. Här finns också Evolutionsmuséet och Biologibiblioteket.
Gatuvy, Hitta

Informationsteknologiskt centrum (ITC)

Här finns Uppsala universitets forskning och utbildning inom informationsteknologi. IT institutionen rankas som en av Sveriges bredaste och starkaste och har världsledande forskning inom flera områden av datavetenskap, numerisk analys och system och kontroll. Här knyts också större forskningscentra ihop inom områden som parallell programmering, e-vetenskap och trådlösa sensornätverk. Mer information, Gatuvy, Hitta

Campus Gotland

Den 1 juli 2013 gick Högskolan på Gotland samman med Uppsala universitet och därmed bildades universitetets tolfte campus, Uppsala universitet - Campus Gotland. Mer information, Gatuvy, Hitta