Kontakta oss

För utbildningsfrågor

Samlade kontaktuppgifter till Teknats utbildningar på grund och avancerad nivå

Söker du en forskare?

Använd sökfunktionen uppe till höger. Vet du inte vem du ska kontakta, leta via våra institutioner eller vänd dig till universitetets växel så hänvisar de vidare.

Mediekontakter

Kontakta i första hand informatör med ansvar för mediekontakter.
Du kan också kontakta fakultetens övriga informatörer vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan eller universitetets centrala presskontakt

Fakultetens administration

Områdeskansliet för teknik och naturvetenskap har i uppdrag att vara ett stöd för områdesnämnden och övriga nämnder och kommittéer, samt de institutioner och enheter som ingår i området.

Fakultetens ledning

Vicerektor har det övergripande ansvaret för verksamheten vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Utöver vicerektor finns också en ställföreträdande vicerektor samt prodekaner för utbildning,forskning respektive samverkan.
Kontaktuppgifter till fakultetetens ledning

Nämnder, beredningar och kommittéer

Under våra organisationssidor hittar du våra nämnder, beredningar och kommittéer med uppgift om vilka som ingår i dessa.

Sektioner, institutioner och gemensamma enheter

Under våra organisationssidor hittar du sektioner, institutioner och gemensamma enheter med bland annat länkar till institutionernas webbplatser.

Senast uppdaterad: 2023-02-07