Kansliet för teknik och naturvetenskap

Kansliet ingår i universitetsförvaltningen och får sitt uppdrag från områdesnämnden. Kansliets huvudsakliga uppdrag är att vara ett stöd för områdesnämnden och övriga nämnder och kommittéer, samt de institutioner och enheter som ingår i området.

Kanslichef: Måns Östring
Biträdande kanslichef: Karin Berggren Bremdal

Controller: Anna Sjölander
Kvalitetshandläggare: Per Andersson

Enheter:

Senast uppdaterad: 2021-01-27