Kansliet för teknik och naturvetenskap

Kansliet ingår i universitetsförvaltningen och får sitt uppdrag från områdesnämnden. Kansliets huvudsakliga uppdrag är att vara ett stöd för områdesnämnden och övriga nämnder och kommittéer, samt de institutioner och enheter som ingår i området.

Funktionsadress till kansliet/fakulteten: teknat@uu.se

Kanslichef: Måns Östring
Biträdande kanslichef: Karin Berggren Bremdal
Controller: Anna Sjölander
 

Enheter:

Senast uppdaterad: 2023-02-20