Enheten för forskningsstöd

Enheten för forskningsstöd håller kontakt med de stora svenska forskningsfinansiärerna och ger information om utlysningar och nyheter till universitetets forskare och administratörer. Enheten arbetar också med forskningsansökningar inom EUs ramprogram och de som kräver central hantering, t ex Wallenbergstiftelserna, NIH och universitetsgemensamma ansökningar. Utöver ansökningsprocessen är enheten aktiv vid uppföljning och återrapportering, t ex strategiska forskningsområden, Linnémiljöer och starka forskningsmiljöer.

I Uppsala universitets medarbetarportal hittar du all information om forskningsfinansiering vid universitetet

Medarbetare

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.