Enheten för kommunikation och skolsamverkan (tidigare Teknat Samverkan)

Enheten för kommunikation och skolsamverkan är ett stöd för ledning och institutioner inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i frågor gällande omvärldssamverkan, kommunikation, synlighet, samt rekrytering av studenter nationellt och internationellt. Enheten utför en mängd fakultetsgemensamma aktiviteter och projekt inom ovan nämnda områden, t.ex. samordning av studiebesök, fakultetens webbsidor, mediabevakning, skolkontakter, och alumnverksamhet.

Medarbetare

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.