Ämneslärarrådet

Fakultetens beslut om instiftande av ämneslärarrådet

Ledamöter i TekNat-ämneslärarråd

Lärarrepresentanter:

Anders Trapper, Institutionen för kemi – Ångström

Bor Gregoricic, Institutionen för fysik och astronomi

Erik Östergren, Matematiska institutionen

Mats Daniels, Institutionen för informationsteknologi

Ordförande programråd ämneslärare

Ronny Alexandersson, Institutionen för biologisk grundutbildning

Studievägledare:

Rabab Elkarib, Institutionen för fysik och astronomi

Olga Kaj, Matematiska institutionen

Robert Malmgren, Institutionen för biologisk grundutbildning

Sara Rosenqvist, Teknat studentservice

Sofia Thorselius, Institutionen för kemi – BMC

Vakant från lärarutbildningen

dessutom

Två studenter utsedda av UTN