Elektorsförsamlingen

Konsistoriet har beslutat att områdes­nämnd­ens leda­möter, utom studenter­na, ska utses genom val i en av vetenskapsområdet tillsatt elektorsförsamling.

Uppdrag

Elektors­försam­lingen ska till rektor lämna förslag till ordförande (vicerektor) och vice ord­förande (stf vicerektor) i områdes­nämnden. Elektorsförsamlingen utser nio lärarledamöter och en extern ledamot i områdesnämnden. Lärarledamöterna i nämnden utses till följande uppdrag:

 • prodekan för utbildning tillika ordförande i utbildningsberedningen
 • prodekan för forskning tillika ordförande i forskningsberedningen
 • prodekan för samverkan tillika ordförande i samverkansberedningen
 • sektionsdekan för matematisk-datavetenskapliga sektionen
 • sektionsdekan för fysiska sektionen
 • sektionsdekan för tekniska sektionen
 • sektionsdekan för kemiska sektionen
 • sektionsdekan för biologiska sektionen
 • sektionsdekan för geovetenskapliga sektionen.

Elektorsförsamlingen utser också 13 lärare med personliga suppleanter till universitets­kolle­giet, tillika universitetets perma­nenta hörande­församling.

Elektorsförsamlingen ska därutöver till områdesnämnden lämna förslag till:

 • ordförande (N) i naturvetenskapliga utbildningsnämnden (NUN)
 • ordförande (T) i tekniska utbildningsnämnden (TUN)
 • ordförande (F) i forskarutbildningsnämnden (FUN)
 • ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i vetenskapsområdets anställnings­beredning (beslut delegerat till arbetsutskottet)
 • (en) lärarledamot i utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Sammansättning

Rektor har beslutat (UFV 2019/203) att elektorsförsamlingen ska bestå av 31 elektorer med person­liga suppleanter. Elektorsförsamlingen ska inom sig välja ordförande, vice ordförande och valbered­ning. Elektorsförsamlingens mandat­period är 2019-09-15–2022-12-31. Fördelningen av elektorer görs i propor­tion till antalet lärare inom sektionerna och har beslutats enligt följande:

 • Matematisk-datavetenskapliga sektionen: 5 elektorer med 5 suppleanter
 • Fysiska sektionen: 6 elektorer med 6 suppleanter
 • Tekniska sektionen: 6 elektorer med 6 suppleanter
 • Kemiska sektionen: 4 elektorer med 4 suppleanter
 • Biologiska sektionen: 7 elektorer med 7 suppleanter
 • Geovetenskapliga sektionen: 3 elektorer med 3 suppleanter

Totalt: 31 elektorer med 31 suppleanter

Ledamöter

(mandatperiod 2019-09-15—2022-12-31)

Ordförande
Carolina Wählby (Matematisk-datavetenskapliga sektionen)

Vice ordförande
Lars Tranvik (Biologiska sektionen)

Valberedning
Björn Victor (Matematisk-datavetenskapliga sektionen)
Annica Black-Schaffer (Fysiska sektionen)
Mikael Jonsson (Tekniska sektionen), vice ordförande
Karin Stensjö (Kemiska sektionen)
Sanna Koskiniemi (Biologiska sektionen), ordförande
Roger Herbert (Geovetenskapliga sektionen)

Valda elektorer och personliga suppleanter

Matematisk-datavetenskapliga sektionen
Ordinarie ledamot: Björn Victor (IT)
Personlig suppleant: Ida-Maria Sintorn (IT)
Ordinarie ledamot: Carolina Wählby (IT)
Personlig suppleant: David Black-Schaffer (IT)
Ordinarie ledamot: Thomas Schön (IT)
Personlig suppleant: Lars-Henrik Eriksson (IT)
Ordinarie ledamot: Anna Sakovich (Ma)  
Personlig suppleant: Georgios Dimitroglou Rizell (Ma)
Ordinarie ledamot: Inger Sigstam (Ma)
Personlig suppleant: Anders Öberg (Ma)

Fysiska sektionen
Ordinarie ledamot: Cecilia Gustavsson
Personlig suppleant: Nicusor Timneanu
Ordinarie ledamot: Rikard Enberg
Personlig suppleant: Maja Olvegård
Ordinarie ledamot: Karin Schönning
Personlig suppleant: Magnus Wolke
Ordinarie ledamot: Annica Black-Schaffer
Personlig suppleant: Jonas Fransson
Ordinarie ledamot: Göran Ericsson
Personlig suppleant: Lars Nordström
Ordinarie ledamot: Magdalena Larfors
Personlig suppleant: Vassilios Kapaklis

Tekniska sektionen
Ordinarie ledamot: Cecilia Persson
Personlig suppleant: Maria Tenje
Ordinarie ledamot: Marika Edoff
Personlig suppleant: Martin Sjödin
Ordinarie ledamot: Håkan Engqvist
Personlig suppleant: Klas Hjort
Ordinarie ledamot: Cecilia Boström
Personlig suppleant: Anders Ahlén
Ordinarie ledamot: Karin Thomas
Personlig suppleant: Irina Temiz
Ordinarie ledamot: Mikael Jonsson
Personlig suppleant: Åse Linné

Kemiska sektionen
Ordinarie elektor: Ylva Ivarsson (Kemi – BMC)
Personlig suppleant: Ingela Lanekoff (Kemi – BMC)
Ordinarie elektor: Karin Stensjö (Kemi – Ångström)
Personlig suppleant: Peter Broqvist (Kemi – Ångström)
Ordinarie elektor: Gustav Berggren (Kemi – Ångström)
Personlig suppleant: Ann Magnuson (Kemi – BMC),
Ordinarie elektor: Anders Thapper (Kemi – Ångström)
Personlig suppleant: Henrik Ottosson (Kemi – Ångström)

Biologiska sektionen
Ordinarie elektor: Henning Blom (IGB, IOB)
Personlig suppleant: Martin Lascoux (IEG)
Ordinarie elektor: Staffan Svärd (ICM)
Personlig suppleant: Annelie Carlsbecker (IOB)
Ordinarie elektor: Lars Tranvik (IEG)
Personlig suppleant: Per Ahlberg (IOB)
Ordinarie elektor: Niclas Backström (IEG)
Personlig suppleant: Jan Andersson (ICM)
Ordinarie elektor: Sophie Karrenberg (IEG)
Personlig suppleant: Fredrik Söderbom (ICM)
Ordinarie elektor: Sanna Koskiniemi (ICM)
Personlig suppleant: Ingrid Ahnesjö (IEG)
Ordinarie elektor: Maria Selmer (ICM)
Personlig suppleant: Mattias Jakobsson (IOB)

Geovetenskapliga sektionen
Ordinarie ledamot: Erik Sahlée
Personlig suppleant: Giuliano di Baldassarre
Ordinarie ledamot: Roger Herbert
Personlig suppleant: Fritjof Fagerlund
Ordinarie ledamot: Malgorzata Blicharska
Personlig suppleant: Stefan Ivanell

Protokoll
Senast uppdaterad: 2022-05-06