Elektorsförsamlingen

Konsistoriet har beslutat att områdes­nämnd­ens leda­möter, utom studenter­na, ska utses genom val i en av vetenskapsområdet tillsatt elektorsförsamling.

Uppdrag

Elektors­försam­lingen ska till rektor lämna förslag till ordförande (vicerektor) och vice ord­förande (stf vicerektor) i områdes­nämnden. Elektorsförsamlingen utser nio lärarledamöter och en extern ledamot i områdesnämnden. Lärarledamöterna i nämnden utses till följande uppdrag:

 • prodekan för utbildning tillika ordförande i utbildningsberedningen
 • prodekan för forskning tillika ordförande i forskningsberedningen
 • prodekan för samverkan tillika ordförande i samverkansberedningen
 • sektionsdekan för matematisk-datavetenskapliga sektionen
 • sektionsdekan för fysiska sektionen
 • sektionsdekan för tekniska sektionen
 • sektionsdekan för kemiska sektionen
 • sektionsdekan för biologiska sektionen
 • sektionsdekan för geovetenskapliga sektionen.

Elektorsförsamlingen utser också 13 lärare med personliga suppleanter till universitets­kolle­giet, tillika universitetets perma­nenta hörande­församling.

Elektorsförsamlingen ska därutöver till områdesnämnden lämna förslag till:

 • ordförande (N) i naturvetenskapliga utbildningsnämnden (NUN)
 • ordförande (T) i tekniska utbildningsnämnden (TUN)
 • ordförande (F) i forskarutbildningsnämnden (FUN)
 • ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i vetenskapsområdets anställnings­beredning (beslut delegerat till arbetsutskottet)
 • (en) lärarledamot i utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Sammansättning

Rektor har beslutat (UFV 2022/420) att elektorsförsamlingen ska bestå av 31 elektorer med person­liga suppleanter. Elektorsförsamlingen ska inom sig välja ordförande, vice ordförande och valbered­ning. Elektorsförsamlingens mandat­period är 2022-09-15–2025-12-31. Fördelningen av elektorer görs i propor­tion till antalet lärare inom sektionerna och har beslutats enligt följande:

 • Matematisk-datavetenskapliga sektionen: 6 elektorer med 6 suppleanter
 • Fysiska sektionen: 6 elektorer med 6 suppleanter
 • Tekniska sektionen: 6 elektorer med 6 suppleanter
 • Kemiska sektionen: 4 elektorer med 4 suppleanter
 • Biologiska sektionen: 6 elektorer med 6 suppleanter
 • Geovetenskapliga sektionen: 3 elektorer med 3 suppleanter

Totalt: 31 elektorer med 31 suppleanter

Ledamöter

(mandatperiod 2022-09-15—2025-12-31)

Ordförande
Marika Edoff (Tekniska sektionen)

Vice ordförande
Sascha Ott (Kemiska sektionen)

Valberedning
Lars-Henrik Eriksson (Matematisk-datavetenskapliga sektionen)
Ulf Danielsson (Fysiska sektionen)
Åsa Kassman Rudolphi (Tekniska sektionen), vice ordförande
Mikael Widersten (Kemiska sektionen), ordförande
Joëlle Rüegg (Biologiska sektionen) 
Claudia Teutschbein (Geovetenskapliga sektionen)

Valda elektorer och personliga suppleanter

Matematisk-datavetenskapliga sektionen
Ordinarie ledamot: Ida-Maria Sintorn (IT)
Personlig suppleant: Ginevra Castellano (IT)
Ordinarie ledamot: Matteo Magnani (IT)
Personlig suppleant: David Sumpter (IT)
Ordinarie ledamot: Björn Victor (IT)
Personlig suppleant: Dave Zachariah (IT)
Ordinarie ledamot: Lars-Henrik Eriksson (IT)  
Personlig suppleant: Mikael Laaksoharju (IT)
Ordinarie ledamot: Martin Herschend (Ma)
Personlig suppleant: Benny Avelin (Ma)
Ordinarie ledamot: Veronica Crispin Quinonez (Ma)
Personlig suppleant: Magnus Jacobsson (Ma)

Fysiska sektionen
Ordinarie ledamot: Gabriella Andersson
Personlig suppleant: Nicusor Timneanu
Ordinarie ledamot: Annica Black-Schaffer
Personlig suppleant: Maja Olvegård
Ordinarie ledamot: Ulf Danielsson
Personlig suppleant: Rebeca Gonzalez Suarez
Ordinarie ledamot: Susanne Mirbt
Personlig suppleant: Vassilios Kapaklis
Ordinarie ledamot: Mattias Klintenberg
Personlig suppleant: Carl Caleman
Ordinarie ledamot: Daniel Primetzhofer
Personlig suppleant: Anders Bergman

Tekniska sektionen
Ordinarie ledamot: Åsa Kassman Rudolphi (MV)
Personlig suppleant: Martin Sjödin (MV)
Ordinarie ledamot: Jörgen Olsson (MV)
Personlig suppleant: Klas Hjort (MV)
Ordinarie ledamot: Marika Edoff (MV)
Personlig suppleant: Natalia Ferraz (MV)
Ordinarie ledamot: Sandra Eriksson (ET)
Personlig suppleant: Mats Leijon (ET)
Ordinarie ledamot: Karin Thomas (ET)
Personlig suppleant: Shi-Li Zhang (ET)
Ordinarie ledamot: Åse Linné (SI)
Personlig suppleant: Thomas Lennerfors (SI)

Kemiska sektionen
Ordinarie elektor: Sascha Ott (Kemi – Ångström)
Personlig suppleant: Mikael Widersten (Kemi – BMC)
Ordinarie elektor: Anders Thapper (Kemi – Ångström)
Personlig suppleant: Ulf Jansson (Kemi – Ångström)
Ordinarie elektor: Ann Magnuson (Kemi – Ångström)
Personlig suppleant: Ingela Lanekoff (Kemi – BMC)
Ordinarie elektor: Peter Broqvist (Kemi – Ångström)
Personlig suppleant: Ylva Ivarsson (Kemi – BMC)

Biologiska sektionen
Ordinarie elektor: Anna Rosling (IEG)
Personlig suppleant: Andrea Hinas (ICM)
Ordinarie elektor: Staffan Svärd (ICM)
Personlig suppleant: Fredrik Söderbom (ICM)
Ordinarie elektor: Maria Selmer (ICM)
Personlig suppleant: Sebastian Sobek (IEG)
Ordinarie elektor: Joëlle Ruëgg (IOB)
Personlig suppleant: Sanna Koskiniemi (ICM)
Ordinarie elektor: Sophie Karrenberg (IEG)
Personlig suppleant: Gesa Weyhenmeyer (IEG)
Ordinarie elektor: Mattias Jakobsson (IOB)
Personlig suppleant: Johan Elf (ICM)

Geovetenskapliga sektionen
Ordinarie ledamot: Bjarne Almqvist
Personlig suppleant: Jaroslaw Majka
Ordinarie ledamot: Claudia Teutschbein
Personlig suppleant: Stefan Ivanell
Ordinarie ledamot: Ari Tryggvason
Personlig suppleant: Malgorzata Blicharska

Protokoll
Senast uppdaterad: 2023-02-01