Programråd för naturvetenskapliga utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig.
Nedan hittar du länkar till programrådet för basåret och för de naturvetenskapliga kandidat-, magister- och masterutbildningarna. Programansvaret för masterprogrammen ligger på institutionerna. 
För att ta del av arkiverade programrådsprotokoll, skicka ett mail till pia.westerlund@uadm.uu.se eller till registrator@uu.se. Vänligen ange vilket protokoll du önskar ta del av samt diarienummer (läsåret 20/21: TEKNAT 2020/192; läsåret 19/20: TEKNAT 2019/227).

Basåret:

Kandidatprogram:

Magister- och masterprogram:

Basåret

Programansvarig: Olle Björneholm, tillförordnad 2022-01-04 – 2022-07-31
Anders Sandell, lärarrepresentant (fysik)
Vakant, lärarrepresentant 
Vakant, yrkeslivsrepresentant
2 studenter + suppleant

Kandiatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

Programansvarig: Sebastian Sobek
Petra Korall, lärarrepresentant (biologi)
Anders Thapper, lärarrepresentant (kemi)
Therese Jonsson, yrkeslivsrepresentant (Thermo Fisher Scientific)
2 studenter + suppleant

Kandidatprogrammet i datavetenskap

Programansvarig: Johannes Borgström
Vera Koponen, lärarrepresentant (matematik)
Karl Marklund, lärarrepresentant (IT)
Jesper Wilhelmsson, yrkeslivsrepresentant (Oracle)
2 studenter + suppleant

Kandidatprogrammet i energiomställning

Programansvarig: Karl Nilsson t.o.m. 2022-08-31, Johanna Liljenfeldt fr.o.m. 2022-09-01
Biträdande programansvarig: José Pedro Da Silva Soares fr.o.m. 2022-09-01
Johan Arnqvist, lärarrepresentant (geovetenskap)
Magnus Larsson, lärarrepresentant (teknik)
Agneta Green, yrkeslivsrepresentant (Länsstyrelsen i Gotlands län)
2 studenter + suppleant

Kandidatprogrammet i fysik

Programansvarig: Matthias Weiszflog
Erik Sahlee, lärarrepresentant (geovetenskap)
Elin Bergeås Kuutmann, lärarrepresentant (fysik)
Vakant, yrkeslivsrepresentant
2 studenter + suppleant

Kandidatprogrammet i geovetenskap

Programansvarig: Karin Högdahl 
Jorijntje Henderiks, lärarrepresentant (geovetenskap)
Bjarne Almqvist, lärarrepresentant (geovetenskap)
Erik Jonsson, yrkeslivsrepresentant (SGU)
2 studenter + suppleant

Kandidatprogrammet i kemi

Programansvarig: Helena Grennberg
Erik Marklund, lärarrepresentant (kemi)
Leif Nyholm, lärarrepresentant (kemi)
Marcus Lundberg, llärarrepresentant (kemi)
Vakant, yrkeslivsrepresentant
2 studenter + suppleant

Kandidatprogrammet i matematik

Programansvarig: Martin Herschend
Emanuel Rubensson, lärarrepresentant (IT)
Måns Thulin, lärarrepresentant (matematik)
Hans Garmo, yrkeslivsrepresentant (UCR Uppsala Clinical Research Center)
2 studenter + suppleant

Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Programansvarig: Karin Bengtsson
Patrick Rönnbäck, lärarrepresentant (geovetenskap)
Gunnar Dahlin, lärarrepresentant (teknik)
Karin Fager, yrkeslivsrepresentant (Länsstyrelsen Gotland)
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i Analytisk kemi - each

Programansvarig: Jonas Bergquist (kemi)
Christine Dyrager, lärarrepresentant (kemi)
Gustav Berggren, lärarrepresentant (kemi)
2 studentrepresentanter

Masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning

Programansvarig: Natasa Sladoje (IT)
Filip Malmberg, lärarrepresentant (IT)
Niklas Wahlström, lärarrepresentant (IT)
Stina Svensson, yrkeslivsrepresentant
Studentrepresentant

Masterprogrammet i biofysik 

Programansvarig: Nicusor Timneanu (fysik)
Biträdande programansvarig: Filipe Maia (biologi)
Carl Caleman, lärarrepresentant (fysik)
Maria Selmer, lärarrepresentant (biologi)
Malin Uppsten, yrkeslivsrepresentant (Olink Proteomics)
2 studenter

Masterprogrammet i biologi

Programansvarig: Richard Svanbäck
Irene Söderhäll, lärarrepresentant (biologi)
Fredrik Söderbom, lärarrepresentant (biologi)
Vakant, yrkeslivsrepresentant
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i dataanalys

Programansvarig: Matteo Magnani (IT) 
Olle Gällmo, lärarrepresentant (IT)     
Andreas Hellander, lärarrepresentant (IT)     
Benny Avelin, lärarrepresentant (matematik)     
Denis Gaidashev, lärarrepresentant (matematik)     
Katarina Hedman, yrkeslivsrepresentant
1 studentrepresentant + 1 suppleant

Masterprogrammet i datavetenskap

Programansvarig: Lars-Henrik Eriksson (IT)
Åsa Cajander, lärarrepresentant (matematik)
Christian Rohner, lärarrepresentant (IT)
Sofia Cassel, yrkeslivsrepresentant
2 studenter

Masterprogrammet i evolutionsbiologi - MEME

Programansvarig: Jacob Höglund
Arild Husby, lärarrepresentant (IEG)
Sophie Sanchez, lärarrepresentant (IOB)
Martin Irestedt, yrkeslivsrepresentant

Masterprogrammet i fysik

Programansvarig: Andreas Korn
Cecilia Gustavsson, lärarrepresentant (fysik)
Oliver Schlotterer, lärarrepresentant (fysik)
Vakant, yrkeslivsrepresentant
2 studenter

Masterprogrammet i geovetenskap

Programansvarig: Abigail Barker
Graham Budd, lärarrepresentant (geovetenskap)
Fritjof Fagerlund, lärarrepresentant (geovetenskap)      
Hamid Reza Manouchehri, yrkeslivsrepresentant
2 studenter + suppleant

Magister- och masterprogrammet i hållbar destionationsutveckling 

Programansvarig: Ulrika Persson-Fischier
Camilla Asplund Ingemark, lärarrepresentant (kulturantropologi och etnologi)
Göran Lindström, lärarrepresentant (teknik)
Brian Danley, lärarrepresentant (geovetenskap)
Mats Jansson, yrkeslivsrepresentant
Niclas Bylund, yrkeslivsrepresentant 
2 studenter

Masterprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - sinrem

Programansvarig: Pauline Jeanneret 
Bjarne Almqvist, lärarrepresentant (geovetenskap)
Göran Lindström, lärarrepresentant (samhällsbyggnad och industriell teknik)
Vakant, industrirepresentant
Studentrepresentanter

Masterprogrammet i hållbar utveckling 

Programansvarig UU: Magdalena Küchler 
Programansvarig SLU: Örjan Östman
Mikael Höök, lärarrepresentant (geovetenskap)
Malin Östman, lärarrepresentant (geovetenskap)
Erik Fellenius, yrkeslivsrepresentant
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i kemi

Programansvarig: Christer Elvingson
Christine Dyrager, lärarrepresentant (kemi)
Gustav Berggren, lärarrepresentant (kemi)
2 studentrepresentanter

Masterprogrammet i matematik

Programansvarig: Julian Külshammer 
Erik Ekström, lärarrepresentant
Erik Lindgren, lärarrepresentant
Salla Franzén, näringslivsrepresentant
2 studentrepresentanter

Masterprogrammet i materialvetenskap

Programansvarig: Biplab Sanyal
Peter Broqvist, lärarrepresentant (kemi)
Vassilios Kapaklis, lärarrepresentant (fysik)
Cecilia Århammar, yrkeslivsrepresentant 
Två studentrepresentanter

Masterprogrammet i paleobiologi - PANGEA

Programansvarig: Michael Streng
Graham Budd, lärarrepresentant (geovetenskap)
Fritjof Fagerlund, lärarrepresentant (geovetenskap)
Linda Wickström, industrirepresentant
Studentrepresentanter

Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap

Programansvarig: Salman Toor (IT)
Stefan Pålsson, lärarrepresentant (IT)
Christer Elvingson, lärarrepresentant (fysik)
Biplab Sanyal, lärarrepresentant (kemi)
Markus Nordén, yrkeslivsrepresentant
2 studenter

Masterprogrammet i tillämpad bioteknik

Programansvarig: Suparna Sanyal
David Sköld, lärarrepresentant (teknik)
Filipe Maia, lärarrepresentant (biologi)
Jesper Hedberg, yrkeslivsrepresentant
2 studenter

Magister- och masterprogrammet i vindkraftsprojektering

Programansvarig: Liselotte Aldén
Stefan Ivanell, lärarrepresentant (geovetenskap)
Anders Goude, lärarrepresentant (teknik)
Matilda Afzelius, yrkeslivsrepresentant                               
Staffan Niklasson, yrkeslivsrepresentant
Hans Bergström, yrkeslivsrepresentant
2 studenter + suppleant

Senast uppdaterad: 2022-08-08