Programråd för naturvetenskapliga utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig.
Nedan hittar du länkar till programrådet för basåret och för de naturvetenskapliga kandidat-, magister- och masterutbildningarna. Programansvaret för masterprogrammen ligger på institutionerna. Kontakta dessa för mer information.

Basåret:

Kandidatprogram:

Magister- och masterprogram:

PROGRAMRÅDET FÖR BASÅRET

Pogramansvarig: Jannika Cronholm Andersson
Johan Larsson (fysik)
Olle Björneholm (fysik)
2 studenter + suppleant

Programrådet för kandiatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

Programansvarig: Anna Brunberg
Andrea Hinas (ICM)
Lage Cerenius (IOB)
David Brobäck Calais, yrkeslivsrepr. (miljöspecialist och ekolog vid Trafikverket)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-10-22

Programrådet för Kandidatprogrammet i datavetenskap

Programansvarig: Johannes Borgström
Anna Sakovich (matematik)
Jarmo Rantakokko (IT)
Jesper Wilhelmsson, yrkeslivsrepr. (Oracle)
2 studenter + suppleant

Protokoll
 

ProgramRÅDET FÖR KANDIDATPROGRAMMET I Energiomställning

Programansvarig: Sanna Mels
Patrik Rönnbäck (geovetenskaper)
Monica Norberg (IT)
Anna Sorby, yrkeslivsrepr. (Energi- och klimathandläggare, Länsstyrelsen i Gotlands län)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-02-18
 

Programrådet för Kandidatprogrammet i fysik

Programansvarig: Matthias Weiszflog
Erik Sahlee (geovetenskap)
Elin Bergeås Kuutmann (fysik)
Yrkeslivsrepresentant; vakant
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-10-04
2019-02-13
2019-01-15
 

Programrådet för Kandidatprogrammet i geovetenskap

Programansvarig: Karin Högdahl 
Mikael Streng (geovetenskap)
Christoph Hieronymus (geovetenskap)
Erik Jonsson, yrkeslivsrepr. (SGU)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-10-17
2019-06-04
2019-02-14
 

Programrådet för Kandidatprogrammet i kemi

Programansvarig: Helena Grennberg
Jean Petterson (kemi BMC)
Hans Karlsson (kemi Ångström)
Vakant, yrkeslivsrepresentant
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-05-28
2019-02-27
 

Programrådet för Kandidatprogrammet i matematik

Programansvarig: Martin Herschend
Stefan Pålsson (IT)
Vera Koponen (matematik)
Hans Garmo, yrkeslivsrepr. (UCR Uppsala Clinical Research Center)
2 studenter + suppleant

Protokoll
 

Programrådet för Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Programansvarig: Karin Bengtsson
Patrick Rönnbäck (geovetenskap)
Gunnar Dahlin (teknikvetenskap)
Karin Fager, yrkeslivsrepr. (Länsstyrelsen Gotland)
2 studenter + suppleant

Protokoll
 

Programrådet för masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning

Programansvarig: Natasa Sladoje
Filip Malmberg (IT)
Niklas Wahlström (IT)
Stina Svensson (insutsrirepresentant RaySearch)

ProgramRÅDET FÖR Masterprogrammet i biologi

Pogramansvarig: Brita Svensson
Anna Brunberg (biologi)
Annelie Carlsbecker (biologi)
Fredrik Söderbom (biologi)
Fredrik Sundström (utb.samordnare)
Nils Feltelius (yrkeslivsrepresentant, Läkemedelsverket)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-10-25
2019-09-16
2019-02-12
 

Programrådet för masterprogrammet i Dataanalys

Programansvarig: Matteo Magnani     
Olle Gällmo  (IT)     
Andreas Hellander (IT)     
Raazesh Sainudiin (Ma)     
Denis Gaidashev (Ma)     
Katarina Hedman  (industrirepresentant, Astra Zeneca)   

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Datavetenskap

Pogramansvarig: Lars-Henrik Eriksson
Anders Berglund (inriktning Sino-Swedish)
Åsa Cajander (IT)
Christian Rohner (IT)
Johannes Borgström (IT)
Vakant, industrirepresentant
2 studenter

Protokoll
 

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I FYSIK

Programansvarig: Andreas Korn
Biplab Sanyal (lärarrepresentant, fysik)
Joseph Minahan (lärarrepresentant, fysik)
Erik Sahlée (lärarrepresentant geovetenskaper)
Ari Tryggvason (lärarrepresentant geovetenskaper)
Hans Henriksson, yrkeslivsrepresentant (Vattenfall)
Studentrepresentanter

Protokoll
2019-10-21

 

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Geovetenskap

Pogramansvarig: Abigail Barker
Graham Budd (geovetenskap)
Roger Herbert (geovetenskap)
Páll Halldór Björgúlfsson (COWI)        
Hamid Reza Manouchehri (Sandvik group)
2 studenter + suppleant

PROGRAMRÅDET FÖR MAGISTER- OCH MASTERPROGRAMMET I HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING

Pogramansvarig: Ulrika Persson-Fischier
Camilla Asplund Ingemark, Inst för kulturantropologi och etnologi
Göran Lindström, Inst för samhällsbyggnad och industriell teknik
Patrik Rönnbäck, Inst för geovetenskaper
Karin Winsnes, Region Gotland
Vakant extern ledamot
2 studenter

Protokoll
2019-10-01
2019-04-23
2019-02-13
 

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I HÅLLBAR UTVECKLING

Pogramansvariga UU: Patrik Rönnbäck och Magdalena Kuchler 
Programansvarig SLU: Karin Gerhardt och Örjan Östman
Mikael Höök (geovetenskap)
Ashok Swain (geovetenskap)
Malin Östman (geovetenskap)
Erik Fellenius (yrkeslivsrepresentant)
2 studenter + suppleant

progRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Kemi

Pogramansvarig: Christer Elvingson
Adolf Gogoll (kemi)
Jonas Bergquist (kemi)
Ann Magnuson (kemi)
Fredrik Björefors (kemi)
Doreen Dobritzsch (kemi)
2 studentrepresentanter

Protokoll
2019-05-28
2019-02-19
 

ProgRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Matematik

Pogramansvarig: Denis Gaidashev
Erik Ekström (matematik)
Martin Herschend, (matematik)
Jordi-Lluís Figueras (matematik)
Inger Sigstam, (adjungerad matematik)
2 studentrepresentanter

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I tillämpad beräkningsvetenskap

Pogramansvarig: Stefan Engblom
Stefan Pålsson (beräkningsvetenskap)
Christer Elvingson (beräkningskemi)
Biplab Sanyal (beräkningsfysik)
Markus Norden (industrirepr., Ericsson)
2 studenter

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I tillämpad bioteknik

Pogramansvarig: Suparna Sanyal
Sherry Mowbray (lärarrepresentant biologi)
David Sköld (lärarrepresentant teknikvetenskap)
Filipe Maia (lärarrepresentant biologi, fysik)
Jesper Hedberg (yrkeslivsrepresentant)
Jonas Åström (yrkeslivsrepresentant)
Javier Aguirre (alumnirepresentant)
Arindam Tarafder (alumnirepresentant)
2 studenter

Protokoll
 

PROGRAMRÅDET FÖR MAGISTER- OCH MASTERPROGRAMMET I Vindkraftprojektering

Pogramansvarig: Liselotte Aldén
Stefan Ivanell (geovetenskap)
Hans Bergström (geovetenskap)
Anders Goude (teknik)
Matilda Afzelius (Nordisk Vindkraft)                                
Staffan Niklasson (Vindkompaniet)
2 studenter + suppleant