Stipendiekommittén

Uppgifter

  • Bedöma ansökningar om stipendier och besluta om/föreslå stipendier enligt gällande statuter.

Sammansättning

Ordförande utses av områdesnämnden på förslag från prodekan för samverkan, en lärare från varje sektion utses av områdes­nämnden (vid fyllnadsval, av arbetsutskottet) på förslag från sektionsdekanerna. Två student­representanter (varav lämpligen en doktorand) ingår i stipendiekommittén.

Stipendiekommittén utser vice ordförande inom sig.

Ledamöter

Anna Sakovich, ordförande
Daniel Primetzhofer (fysik), vice ordförande
Christian Zdanowicz (geovetenskap)
Elias Castegren, (matematik-datavetenskap)
Irene Söderhäll (biologi)
Maria Tenje (teknik)
Roland Lindh (kemi)
Vakant (doktorandrepresentant)
Vakant (studentrepresentant)

Mandatperiod 2021-01-01 - 2023-12-31. Student och doktorand utses för ett läsår i taget.

Senast uppdaterad: 2023-08-23