Stipendiekommittén

Uppgifter

  • Bedöma ansökningar om stipendier och besluta om/föreslå stipendier enligt gällande statuter.

Sammansättning

Ordförande utses av områdesnämnden på förslag från prodekan för samverkan, en lärare från varje sektion utses av områdes­nämnden (vid fyllnadsval, av arbetsutskottet) på förslag från sektionsdekanerna. Två student­representanter (varav lämpligen en doktorand) ingår i stipendiekommittén.

Stipendiekommittén utser vice ordförande inom sig.

Ledamöter

Brita Svensson, ordförande
Anna Sakovich, vice ordförande (matematik-datavetenskap)
Roland Lindh (kemi)
Maria Tenje (teknik)
Daniel Primetzhofer (fysik)
Christian Zdanowicz (geovetenskap)
Irene Söderhäll (biologi)
Nour Aldin Kahlous (doktorandrepresentant)
Colin Andersson (studentrepresentant)

Mandatperiod 2021-01-01 - 2023-12-31. Student och doktorand utsedda för lå 2021-2022.

Senast uppdaterad: 2022-01-25