Programråd för tekniska utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig. 
Nedan hittar du länkar till de tekniska programråden. 
För att ta del av arkiverade programrådsprotokoll, skicka ett mail till pia.westerlund@uu.se eller till registrator@uu.se. Vänligen ange vilket protokoll du önskar ta del av samt diarienummer (läsåret 22/23: TEKNAT 2022/241; läsåret 21/22: TEKNAT 2021/157; läsåret 20/21: TEKNAT 2020/192; läsåret 19/20: TEKNAT 2019/227).

Högskoleingenjörsprogram:

Civilingenjörsprogram:

Kandidatprogram:

Masterprogram:

(Programråden och programansvariga utsedda för 2022-01-01—2024-12-31)

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Programansvarig: Petra Pertoft 
Magnus Åberg, lärarrepresentant (teknik)
Petra Eriksson, lärarrepresentant (HumSam, kulturvård)
Elisabeth Blomé, yrkeslivsrepresentant (Akademiska hus)
2 studenter + suppleant

Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik 

Programansvarig: Andrej Savin
Ayca Özcelikkale, lärarrepresentant (teknik)
Martin Almquist, lärarrepresentant (IT)
Per Preinitz, yrkeslivsrepresentant (Devex Mekatronik AB)
2 studenter + supplean   

Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik/högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling 

Programansvarig: Gunnar Dahlin
Karin Thomas, lärarrepresentant (elektroteknik)
Klas Hjort, lärarrepresentant (materialvetenskap)
Jenny Sander, yrkeslivsrepresentant (Cementa)
2 studenter + suppleant

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftsteknik

Programansvarig: Cecilia Gustavsson
Ane Håkansson, lärarrepresentant (fysik),
Saman Majdi, lärarrepresentant (teknik) 
Thomas Smed, yrkeslivsrepresentant (Forsmark)
Vakant, yrkeslivsrepresentant 
2 studenter + suppleant

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

Programansvarig: Lars Degerman
Henrik Hermansson, lärarrepresentant (teknik)
Richard Brenner, lärarrepresentant (fysik)
Pär Gustafsson, yrkeslivsrepresentant (Scandiflash)
2 studenter + suppleant

Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik

Programansvarig: Caroline Öhman Mägi
Vakant, lärarrepresentant (IT)
Per Holmfeldt, lärarrepresentant (medicinska vetenskaper)
Uwe Zimmermann, lärarrepresentant (teknik)
Ulrica Fjärstedt, yrkeslivsrepresentant (Akademiska sjukhuset)
2 studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik 

Programansvarig: Mikael Bergkvist
Jian Qiu, lärarrepresentant (matematik)
Andreas Lindblad, lärarrepresentant (fysik)
Ayca Özcelikkale, lärarrepresentant (teknik)
Joachim Schiessling, yrkeslivsrepresentant (Hitachi Powergrids)
3  studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Programansvarig: Henrik Sjöstrand
Anders Goude, lärarrepresentant (teknik)
Andreas Bergman, lärarrepresentant (fysik)
Cecilia Sundberg, lärarrepresentant (SLU)
Anders Sandström, lärarrepresentant (SLU)
Alexandra Bådenlid, yrkeslivsrepresentant (Fortum)
3 studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 

Programansvarig: Nina Kivinen
Aletta Nylén, lärarrepresentant (IT)
Marcus Lindahl, lärarrepresentant (teknik)
Ivo Zander, lärarrepresentant (företagsekonomi)
Andreas Larsson, yrkeslivsrepresentant (STUNS)
3  studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi 

Programansvarig: Lars-Åke Nordén
Mikael Laaksoharju, lärarrepresentant (IT)
Roland Hostettler, lärarrepresentant (teknik), 
Jordi-Lluís Figueras, lärarrepresentant  (matematik), 
Sven Westergren, yrkeslivsrepresentant (Intel)
3 studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Programansvarig: Erik Lewin
Ylva Ivarsson, lärarrepresentant (kemi)
Teresa Zardán Gómez de la Torre,  lärarrepresentant (teknik)
Christian Sköld,  lärarrepresentant (MedFarm, farmaci)
Martin Kjellsson, yrkeslivsrepresentant (Thermofisher)
3  studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Programansvarig: Roger Herbert
Per Mattsson, lärarrepresentant (IT),
Maja Elmgren, lärarrepresentant (kemi), 
Jennifer McConnville, (SLU)
Kristina Wilén, yrkeslivsrepresentant (WSP Sverige AB)
3 studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

Programansvarig: Karin Stensjö
Carl Nettelblad, lärarrepresentant  (IT)
Ylva Ivarsson, lärarrepresentant (kemi)
Erik Holmqvist, lärarrepresentant (biologi) 
Jesper Hedberg, yrkeslivsrepresentant (Cytiva) 
3 studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

Programansvarig: Elísabet Andrésdóttir
Biträdande programansvarig (närvaro- och yttranderätt): Hans Bernoff
Anna Sakovich, lärarrepresentant (matematik)
Jens Engström, lärarrepresentant (teknik)
Aletta Nylén, lärarrepresentant (IT)
Anna Bengtson, lärarrepresentant (HumSam, företagsek)
Katarina Yuen, yrkeslivsrepresentant (Sweco AB)
3 studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

Programansvarig: Stefan Johansson
Biträdande programansvarig (närvaro- och yttranderätt): Håkan Rensmo 
Anders Goude, lärarrepresentant (teknik) 
Stefan Pålsson, lärarrepresentant (IT)
Karin Schönning, lärarrepresentant (fysik)
Douglas Lundholm, lärarrepresentant (matematik)
Kari Gustafsson, yrkeslivsrepresentant (ADAKT AB)
3 studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap

Programansvarig: Lena Klintberg
Amber Mace, lärarrepresentant (kemi)
Vassilios Kapaklis, lärarrepresentant (fysik)
Peter Svedlindh, lärarrepresentant (teknik)
Vakant, yrkeslivsrepresentant
3 studenter + suppleant

Kandidatprogrammet i ledarskap-kvalitet-förbättring 

Programansvarig: Mia Ljungblom
Anders Brantnell, lärarrepresentant (teknik)
Anna-Carin Nordvall, lärarrepresentant (företagsekonomi)
Luna Thulin, yrkeslivsrepresentant (Cementa)
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i additiv tillverkning 

Programansvarig: Urban Wiklund
Ulf Jansson, lärarrepresentant (kemi)
Mahmoud Mousavi, lärarrepresentant (teknik)
Petra Jönsson, lärarrepresentant (fysik)
Ulrik Beste, yrkeslivsrepresentant
Susanne Norgren, suppl. yrkeslivsrepresentant
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i batteriteknik och energilagring

Programansvarig: Jonas Mindemark
Daniel Brandell, lärarrepresentant (kemi)
Maria Hahlin, lärarrepresentant (kemi)
Martin Karlsson, yrkeslivsrepresentant (Northvolt)
Bertrand Philippe (suppleant yrkeslivsrepresentant, Volvo Cars)
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i bioinformatik

Programansvarig: Lisa Klasson 
Martin Lascoux, lärarrepresentant (biologi)
Carl Nettelblad, lärarrepresentant (IT) 
Björn Nystedt, yrkeslivsrepresentant (SciLifeLab)
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i elektriska framdrivningssystem

Programansvarig: Valeria Castellucci
Nattakarn Suntornwipat, lärarrepresentant (teknik)
Mats Leijon, lärarrepresentant (teknik)
Robert Eriksson, yrkeslivsrepresentant (Volvo cars)
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i energiteknik - ENTECH

Programansvarig: Albert Mihranyan
Jonathan Scragg, lärarrepresentant (teknik)
Nattakarn Suntornwipat, lärarrepresentant (teknik)
Viktorija Dudjak, yrkeslivsrepresentant (Vattenfall) 
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i förnybar elgenerering

Programansvarig: Irina Temiz 
Saman Majdi, lärarrepresentant (teknik)
Juan de Santiago, lärarrepresentant (teknik) 
Per Preinitz, yrkeslivsrepresentant (AFRY)
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i inbyggda system

Programansvarig: Bengt Jonsson
Ginevra Castellano, lärarrepresentant (IT)
Thiemo Voigt, lärarrepresentant
Mattias Björkman, yrkeslivsrepresentant (ABB Robotics)
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i industriell analys

Programansvarig: Mats Gustafsson
Aletta Nylén, lärarrepresentant (IT)
Kaveh Amouzgar, lärarrepresentant (teknik)
Karl-König Königsson, yrkeslivsrepresentant (Mimer Information Technology)
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i industriell ledning och innovation

Programansvarig: Åse Linné
Sofia Wagrell, lärarrepresentant (teknik)
David Sköld, lärarrepresentant (teknik)
Bruno Pedersen, yrkeslivsrepresentant
2 studenter + 1 suppleant

Masterprogrammet i kvantteknologi

Programansvarig: Håkan Rensmo
Annika Black-schaffer, lärarrepresentant (fysik)
Tomas Edvinsson, lärarrepresentant (teknik)
Vakant, yrkeslivsrepresentant
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i materialteknik 

Programansvarig: Mikael Karlsson
Erik Lewin, lärarrepresentant (kemi)
Natalia Ferraz, lärarrepresentant (teknik)
Per Isaksson, lärarrepresentant (teknik)
Sara Thorslund, yrkeslivsrepresentant
Mattias Klockars, yrkeslivsrepresentant
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i vattenteknik 

Programansvarig: Ekaterina Sokolova
Fritjof Fagerlund, lärarrepresenant (geovetenskap)
Alexander Medvedev, lärarrepresenant (IT)
Hanna Molin, yrkeslivsrepresentant (IVL)
2 studenter + suppleanter

Senast uppdaterad: 2023-06-29