Programråd för tekniska utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig. 
Nedan hittar du länkar till de tekniska programråden.

Högskoleingenjörsprogram:

Civilingenjörsprogram:

Kandidatprogram:

Masterprogram:

(Programråden och programansvariga utsedda för 2019-01-01—2021-12-31)

Programrådet för
masterprogram i
bioinformatik

Programansvarig (ordförande) - Lisa Klasson - t.om. 2020-12-31
Lärarrepresentanter - Martin Lascoux (biologi) och Carl Nettelblad (IT) - t.o.m. 2019-12-31
Yrkeslivsrepresentant - Björn Nystedt - t.o.m. 2019-12-31
2 studenter

Protokoll
2019-12-12
2019-10-24
2019-09-25
2019-05-24
2019-04-29
2019-02-08
 

PROGRAMRÅDET FÖR
MASTERPROGRAM I
VATTENTEKNIK

Programansvarig: Alexandru Tatomir 

Protokoll
 

Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRsprogrammet i
byggteknik

Programansvarig: Petra Pertoft 
Magnus Åberg (teknik)
Tor Broström (HumSam, kulturvård)
Martin Huss, yrkeslivsrepresentant (Byggpartner)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-10-08
2019-05-09
2019-02-12
 

PROGRAMRÅDET FÖR HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I
INDUSTRIELL UTVECKLING

Programansvarig: Gunnar Dahlin
Karin Thomas (elektroteknik)
Klas Hjort (materialvetenskap)
Jenny Sander

Protokoll
 

Programrådet för
CIVILINGENJÖRsprogrammet i
elektroteknik 

Programansvarig: Mikael Bergkvist
Silvelyn Zwanzig, matematik
Kjell Olofsson, fysik
Cecilia Boström, teknik
Christer Törnkvist, yrkeslivsrepresentant (ABB)
3  studenter + suppleant

Protokoll
2019-10-24
2019-10-03
2019-02-13
 

PROGRAMRÅDET FÖR
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
INDUSTRIELL EKONOMI 

Programansvarig: Thomas Lennerfors

Protokoll
 

Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET i elektroteknik

Programansvarig: Karin Thomas
Cecilia Boström (teknik)
Stefan Pålsson (IT)
Per Preinitz, yrkeslivsrepresentant (Devex Mekatronik AB)
2 studenter

Protokoll
2019-10-24
2019-10-03
2019-02-13
 

Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
Energisystem

Programansvarig: Henrik Sjöstrand
Cecilia Boström (teknik)
Jonas Fransson (fysik)
Stephan Köhler (SLU)
Anders Sandström (SLU)
Alexandra Bådenlid, yrkeslivsrepresentant (Fortum)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2019-10-02
2019-09-04
2019-06-03
2019-04-01
2019-02-15 per capsulam
2019-02-04
 

PROGRAMRÅDET FÖR
MASTERPROGRAMMET I 
ADDITIV TILLVERKNING

Programansvarig: Urban Wiklund

Protokoll
 

Programrådet för
masterprogrammet i 
energiteknik

Programansvarig: Joakim Munkhammar
Jonathan Scragg (teknik)
Reza Younesi (kemi Ångström)
Magdalena Boork, STUNS Energi (yrkeslivsrepresentant) 
2 studenter

Protokoll
2019-10-22
2019-05-20
2019-02-11
 

PROGRAMRÅDET FÖR
Masterprogrammet i
FÖRNYBAR ELGENERERING

Programansvarig: Irina Temiz
Mikael Bergkvist (teknik)
Markus Gabrysch (teknik) 
Christer Törnkvist, yrkeslivsrepresentant (ABB)
Per Preinitz, yrkeslivsrepresentant (ÅF)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-10-24
2019-10-03
2019-02-13
 

Programrådet för
masterprogrammet i
inbyggda system

Programansvarig: Faouzi Atig
Pontus Ekberg (IT)
Ginevra Castellano (IT)
Roger Kulläng, industrirepresentant (ABB Robotics)
2 studenter

Protokoll
 

PROGRAMRÅDET FÖR
MASTERPROGRAMMET I 
INDUSTRIELL ANALYS

Programansvarig: Matías Urenda Moris

Protokoll
 

Programrådet för
masterprogrammet i
industriell ledning och innovation

Programansvarig: Åse Linné
Håkan Kullvén  
Ilia Katardjiev
Andreas Marcström, yrkeslivsrepresentant (GE Healthcare)
Jonas Missaoui, yrkeslivsrepresentant (ÅF)
2 studenter + 1 suppleant

Protokoll
 

PROGRAMRÅDET FÖR
MASTERPROGRAMMET I 
MATERIALTEKNIK

Programansvarig: Mikael Karlsson

Protokoll
 

Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET i informationsteknologi

Programansvarig: Lars-Åke Nordén
Mikael Laaksoharju (IT)
André Teixeira (teknik), 
Inger Sigstam (matematik), 
Sven Westergren, yrkeslivsrepresentant (Intel)
3 studenter + suppleant

Protokoll
 

Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
kemiteknik

Programansvarig: Mats Boman
Helena Grennberg (kemi BMC)
Klas Gunnarsson (teknik)
Christian Sköld (MedFarm, farmaci)
Tommy Larsson, yrkeslivsrepresentant (SECO TOOLS AB)
2 studenter

Protokoll
2019-04-12
 

Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I
kvalitetsutveckling och ledarskap

Programansvarig: Gunnar Dahlin
Lars Degerman (teknik)
Klas Hjort (teknik)
Patric Ramberg, yrkeslivsrepresentant (Region Gotland)
2 studenter

Protokoll
2019-02-07
 

Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET i
kärnkraftsteknik

Programansvarig: Michael Österlund
Ane Håkansson (fysik),
Saman Majdi (teknik) 
Thomas Smed, yrkeslivsrepresentant (Forsmark)
Anna Alvestav, yrkeslivsrepresentant (Strålsäkerhetsmyndigheten)
2 studenter

Protokoll
2019-02-15
 

Programrådet för
kandidatprogrammet i
ledarskap-kvalitet-förbättring

Programansvarig: Mia Ljungblom
Annika Skoglund (teknik)
Mathias Cöster (HumSam, företagsekonomi)
Sara Wemnell, yrkeslivsrepresentant (Payex)
2 studenter

Protokoll
2019-10-24
2019-09-04
2019-05-08
2019-02-18
 

Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET i
maskinteknik

Programansvarig: Lars Degerman
Henrik Hermansson (teknik)
Richard Brenner (fysik)
Pär Gustafsson, yrkeslivsrepresentant (Piezomotor)
2 studenter +suppleant

Protokoll
2019-10-08
2019-05-13
2019-02-14
 

PROGRAMRÅDET FÖR HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET i
MEDICINSK TEKNIK

Programansvarig: Caroline Öhman Mägi
Robin Strand (IT)
Martin Wohlin (medicinska vetenskaper)
Cecilia Persson (teknik)
Jonas Jarvius, yrkeslivsrepresentant (Q-Linea)
2 studenter

Protokoll
 

Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
miljö- och vattenteknik

Programansvarig: Roger Herbert
Hans Rosth (IT),
Christer Elvingsson (kemi Ångström), 
Stephan Köhler (SLU), 
Kristina Wilén, yrkeslivsrepresentant (WSP Sverige AB)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2019-09-19
2019-04-24
2019-02-12
 

Programrådet för 
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
molekylär bioteknik

Programansvarig: Jan Andersson
Vakant (kemi Ångström) 
Stefan Pålsson (IT)
Karin Stensjö (biol)
Margareta Tennander, yrkeslivsrepresentant (GE Healthcare)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2019-05-21
2019-02-05
 

Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
system i teknik och samhälle

Programansvarig: Elísabet Andrésdóttir
David Sumpter (matematik)
Mikael Bergkvist (teknik)
Aletta Nylén (IT)
Anna Bengtson (HumSam, företagsek)
Katarina Yuen, yrkeslivsrepresentant (Sweco AB)
3 studenter + suppleant

Protokoll
 

Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
teknisk fysik

Programansvarig: Stefan Johansson 
Bitr. programansvarig: Mattias Klintenberg
Karin Thomas (teknik) 
Stefan Pålsson (IT)
Karin Schönning (fysik)
Kaj Nyström (matematik)
Kari Gustafsson, yrkeslivsrepresentant (ADAKT AB)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2019-10-24
2019-09-18
2019-04-25
2019-02-25
2019-02-11
 

Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
teknisk fysik med materialvetenskap

Programansvarig: Klas Gunnarsson
Mats Boman (kemi Ångström)
Vassilios Kapaklis (fysik)
Peter Svedlindh (teknik)
Jonas Östby, yrkeslivsrepresentant (Sandvik Coromant)
3 studenter + suppleant

Protokoll