Programråd för tekniska utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig. 
Nedan hittar du länkar till de tekniska programråden. 
För att ta del av arkiverade programrådsprotokoll, skicka ett mail till pia.westerlund@uadm.uu.se eller till registrator@uu.se. Vänligen ange vilket protokoll du önskar ta del av samt diarienummer (läsåret 20/21: TEKNAT 2020/192; läsåret 19/20: TEKNAT 2019/227).

Högskoleingenjörsprogram:

Civilingenjörsprogram:

Kandidatprogram:

Masterprogram:

(Programråden och programansvariga utsedda för 2019-01-01—2021-12-31)

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Programansvarig: Petra Pertoft 
Magnus Åberg, lärarrepresentant (teknik)
Petra Eriksson, lärarrepresentant (HumSam, kulturvård)
Elisabeth Blomé, yrkeslivsrepresentant (Akademiska hus)
2 studenter + suppleant

Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik 

Programansvarig: José Perez (Johan Abrahamsson tjänstledig programansvarig)
Ayca Özcelikkale, lärarrepresentant (teknik)
Martin Almquist, lärarrepresentant (IT)
Per Preinitz, yrkeslivsrepresentant (Devex Mekatronik AB)
2 studenter + supplean 

Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik/högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling 

Programansvarig: Gunnar Dahlin
Karin Thomas, lärarrepresentant (elektroteknik)
Klas Hjort, lärarrepresentant (materialvetenskap)
Jenny Sander, yrkeslivsrepresentant (Cementa)
2 studenter + suppleant

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftsteknik

Programansvarig: Michael Österlund
Ane Håkansson, lärarrepresentant (fysik),
Saman Majdi, lärarrepresentant (teknik) 
Thomas Smed, yrkeslivsrepresentant (Forsmark)
Vakant, yrkeslivsrepresentant 
2 studenter + suppleant

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

Programansvarig: Lars Degerman
Henrik Hermansson, lärarrepresentant (teknik)
Richard Brenner, lärarrepresentant (fysik)
Pär Gustafsson, yrkeslivsrepresentant (Scandiflash)
2 studenter + suppleant

Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik

Programansvarig: Caroline Öhman Mägi
Robin Strand, lärarrepresentant (IT)
Per Holmfeldt, lärarrepresentant (medicinska vetenskaper)
Uwe Zimmermann, lärarrepresentant (teknik)
Ulrica Fjärstedt, yrkeslivsrepresentant (Akademiska sjukhuset)
2 studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik 

Programansvarig: Mikael Bergkvist
Jian Qiu, lärarrepresentant (matematik)
Andreas Lindblad, lärarrepresentant (fysik)
Ayca Özcelikkale, lärarrepresentant (teknik)
Joachim Schiessling, yrkeslivsrepresentant (Hitachi Powergrids)
3  studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Programansvarig: Henrik Sjöstrand
Anders Goude, lärarrepresentant (teknik)
Andreas Bergman, lärarrepresentant (fysik)
Cecilia Sundberg, lärarrepresentant (SLU)
Anders Sandström, lärarrepresentant (SLU)
Alexandra Bådenlid, yrkeslivsrepresentant (Fortum)
3 studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 

Programansvarig: Nina Kivinen
Aletta Nylén, lärarrepresentant (IT)
Marcus Lindahl, lärarrepresentant (teknik)
Ivo Zander, lärarrepresentant (företagsekonomi)
Andreas Larsson, yrkeslivsrepresentant (STUNS)
3  studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi 

Programansvarig: Lars-Åke Nordén
Mikael Laaksoharju, lärarrepresentant (IT)
Roland Hostettler, lärarrepresentant (teknik), 
Jordi-Lluís Figueras, lärarrepresentant  (matematik), 
Sven Westergren, yrkeslivsrepresentant (Intel)
3 studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Programansvarig: Erik Lewin
Ylva Ivarsson, lärarrepresentant (kemi)
Teresa Zardán Gómez de la Torre,  lärarrepresentant (teknik)
Christian Sköld,  lärarrepresentant (MedFarm, farmaci)
Martin Kjellsson, yrkeslivsrepresentant (Thermofisher)
3  studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Programansvarig: Roger Herbert
Per Mattsson, lärarrepresentant (IT),
Maja Elmgren, lärarrepresentant (kemi), 
Cecilia Sundberg, (SLU)
Kristina Wilén, yrkeslivsrepresentant (WSP Sverige AB)
3 studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

Programansvarig: Karin Stensjö
Biträdande programansvarig (närvaro- och yttranderätt): Jan Andersson
Carl Nettelblad, lärarrepresentant  (IT)
Ylva Ivarsson, lärarrepresentant (kemi)
Erik Holmqvist, lärarrepresentant (biologi) 
Jesper Hedberg, yrkeslivsrepresentant (Cytiva) 
3 studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

Programansvarig: Elísabet Andrésdóttir
Biträdande programansvarig (närvaro- och yttranderätt): Hans Bernoff
Anna Sakovich, lärarrepresentant (matematik)
Jens Engström, lärarrepresentant (teknik)
Aletta Nylén, lärarrepresentant (IT)
Anna Bengtson, lärarrepresentant (HumSam, företagsek)
Katarina Yuen, yrkeslivsrepresentant (Sweco AB)
3 studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

Programansvarig: Stefan Johansson
Biträdande programansvarig (närvaro- och yttranderätt): Håkan Rensmo 
Anders Goude, lärarrepresentant (teknik) 
Stefan Pålsson, lärarrepresentant (IT)
Karin Schönning, lärarrepresentant (fysik)
Douglas Lundholm, lärarrepresentant (matematik)
Kari Gustafsson, yrkeslivsrepresentant (ADAKT AB)
3 studenter + suppleant

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap

Programansvarig: Lena Klintberg
Amber Mace, lärarrepresentant (kemi)
Vassilios Kapaklis, lärarrepresentant (fysik)
Peter Svedlindh, lärarrepresentant (teknik)
Vakant, yrkeslivsrepresentant
3 studenter + suppleant

Kandidatprogrammet i ledarskap-kvalitet-förbättring 

Programansvarig: Mia Ljungblom
Anders Brantnell, lärarrepresentant (teknik)
Anna-Carin Nordvall, lärarrepresentant (företagsekonomi)
Luna Thulin, yrkeslivsrepresentant (Cementa)
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i additiv tillverkning 

Programansvarig: Urban Wiklund
Ulf Jansson, lärarrepresentant (kemi)
Mahmoud Mousavi, lärarrepresentant (teknik)
Petra Jönsson, lärarrepresentant (fysik)
Ulrik Beste, yrkeslivsrepresentant
Susanne Norgren, yrkeslivsrepresentant
2 studenter

Masterprogrammet i batteriteknik och energilagring

Programansvarig: Erik Berg
Daniel Brandell, lärarrepresentant (kemi)
Maria Hahlin, lärarrepresentant (kemi)
Katarina Borstedt, yrkeslivsrepresentant (Northvolt)
2 studenter

Masterprogrammet i bioinformatik

Programansvarig: Lisa Klasson 
Martin Lascoux, lärarrepresentant (biologi)
Carl Nettelblad, lärarrepresentant (IT) 
Björn Nystedt, yrkeslivsrepresentant (SciLifeLab)
2 studenter

Masterprogrammet i elektriska framdrivningssystem

Programansvarig: Valeria Castellucci
Nattakarn Suntornwipat, lärarrepresentant (teknik)
Mats Leijon, lärarrepresentant (teknik)
Robert Eriksson, yrkeslivsrepresentant (Volvo cars)
2 studenter

Masterprogrammet i energiteknik-ENTECH

Programansvarig: Albert Mihranyan
Jonathan Scragg, lärarrepresentant (teknik)
Reza Younesi, lärarrepresentant (kemi)
Magdalena Boork, yrkeslivsrepresentant (STUNS Energi) 
2 studenter

Masterprogrammet i förnybar elgenerering

Programansvarig: Saman Majdi 
Marcus Gabrysch, lärarrepresentant (teknik)
Juan de Santiago, lärarrepresentant (teknik) 
Christer Törnkvist, yrkeslivsrepresentant (ABB)
Per Preinitz, yrkeslivsrepresentant (AFRY)
2 studenter + suppleant

Masterprogrammet i inbyggda system

Programansvarig: Bengt Jonsson
Ginevra Castellano, lärarrepresentant (IT)
Thiemo Voigt, lärarrepresentant
Mattias Björkman, yrkeslivsrepresentant (ABB Robotics)
2 studenter

Masterprogrammet i industriell analys

Programansvarig: Matías Urenda Moris
Aletta Nylén, lärarrepresentant (IT)
Kaveh Amouzgar, lärarrepresentant (teknik)
Karl-König Königsson, yrkeslivsrepresentant (Mimer Information Technology)

Masterprogrammet i industriell ledning och innovation

Programansvarig: Åse Linné
Sofia Wagrell, lärarrepresentant (teknik)
David Sköld, lärarrepresentant (teknik)
Bruno Pedersen, yrkeslivsrepresentant
2 studenter + 1 suppleant

Masterprogrammet i kvantteknologi

Programansvarig: Håkan Rensmo
Annika Black-schaffer, lärarrepresentant (fysik)
Tomas Edvinsson, lärarrepresentant (teknik)
Vakant, yrkeslivsrepresentant
2 studenter

Masterprogrammet i materialteknik 

Programansvarig: Mikael Karlsson
Erik Lewin, lärarrepresentant (kemi)
Natalia Ferraz, lärarrepresentant (teknik)
Per Isaksson, lärarrepresentant (teknik)
Sara Thorslund, yrkeslivsrepresentant
Mattias Klockars, yrkeslivsrepresentant
Studenter

Masterprogrammet i vattenteknik 

Programansvarig: Ekaterina Sokolova
Fritjof Fagerlund (Claudia Teutschbein vikarie), lärarrepresenant (geovetenskap)
Bengt Carlsson, lärarrepresenant (IT)
Hanna Molin, yrkeslivsrepresentant (IVL)

Senast uppdaterad: 2022-08-09