Utbildning av högsta kvalitet utvecklas av engagerade lärare som reflekterar över den pedagogiska praktiken utifrån forskning och beprövad erfarenhet. 

Studenterna ska mötas av inspirerande utmaningar och få konstruktivt stöd i sin utveckling men har också ansvar för att bidra till utvecklingen av fakultetens utbildningar. Fakultetens lärare och pedagogiska ledare ska utvecklas genom kollegialt utbyte och ett vetenskapligt förhållningssätt till sina ämnen, utbildning och lärande. På fakulteten kan våra lärare:

TUR och MINT. Logotyper.

Senast uppdaterad: 2023-06-29