Nätverksträff för pedagogiska ledare på Teknat

Lärarnas pedagogiska och ämnesmässiga kompetens - Vad vet vi om den, och vad kan vi göra åt den?

Lärares pedagogiska och ämnesmässiga kompetens är helt avgörande för fakultetens möjligheter att ge förstklassiga utbildningar. I år är lärarkompetens också ett särskilt utvecklingsfokus för vetenskapsområdets utbildningsutvärderingar, vilket innebär att vi både ska ta reda på hur kompetenta lärarna är och särskilt satsa på deras utveckling.

Vi kommer att diskutera vad lärarkompetens innebär, och hur den kan utvecklas vidare i våra forskningsintensiva miljöer. Stark koppling mellan forskning och undervisning är ett självklart ideal för nutida universitet, men god forskning leder inte alltid till goda utbildningar. Inte ens god forskningsanknytning eller relevant ämneskompetens garanteras av starka forskningsmiljöer. Vilka strategier kan vi använda för att lärare ska vidareutveckla ämnesmässig och pedagogisk kompetens? Vad menar vi med forskningsanknytning och på vilket sätt bidrar den till studenternas vetenskapliga och kritiska förhållningssätt? Och hur kan vi i utbildningsutvärderingarna tydliggöra lärarkompetens?

För att kunna beställa kaffe ber vi dig att skicka en anmälan till Pia Westerlund pia.westerlund@uadm.uu.se senast tisdagen den 12 november.

Välkommen!

Cecilia Johansson (U), Greger Thornell (T) och Susanne Mirbt (N)
Maja Elmgren och Björn Victor (TUR)