Nätverksmöte TUFF2019, möte nr. 3

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 6K1113
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Seminarium