Kursdesignverkstad 3 Examinationsformer och bedömning - Hur visar studenterna bäst vad de har lärt?

  • Datum: –12.00
  • Plats: Polacksbacken 1145 (Kartlänk: http://bit.ly/34a5i1s)
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

För er som har eller ska få kursansvar och vill arbeta med kursers utformning har vi skapat en serie verkstäder där ni arbetar med era egna kurser, får stöd i kursutvecklingens alla steg samt utbyte av varandra.

Mer information om dagens tillfälle kommer senare.