Ingenjörsdidaktisk kurs

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Rosettarummet alla tillfällen vt 2020
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Björn Victor
  • Personalutbildning

I denna kurs studerar och diskuterar vi vad som är särskilt viktigt för ingenjörsstudenter, vad de bör lära sig, och framför allt hur vi kan utveckla undervisningen för att bättre stödja studenternas lärande och utveckling till duktiga ingenjörer.

Deltagarna gör ett pedagogiskt utvecklingsprojekt och skriver en kortare rapport.

Kursdagar, alla dagar kl 9.15–16.00: 11 feb, 13 feb, 19 mars, 10 jun, 11 jun. 

Registrering: Senast 29 januari till Pia Westerlund: pia.westerlund@uadm.uu.se (max 16 deltagare).

För mer information, kontakta Björn Victor, bjorn.victor@it.uu.se