Slutmöte för mottagare av TUFF-medel 2019

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Aktiva salen 6K1113
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Seminarium