Litteraturseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 6K1113 (aktiva lärosalen i källaren, hus 6) http://bit.ly/2NUUhfw
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Magnus Jacobsson
  • Seminarium

Välkommen till seminarium i TUR:s litteraturseminarieserie med tematiska diskussioner kring boken How Learning Works – Seven Research-Based Principles for Smart Teaching

Kapitel 5 What Kinds of Practice and Feedback Enhance Learning?

Före litteraturseminariet läser vi kapitel 5, som handlar om övningar och återkoppling. Läs kapitlet och tag med dina egna tankar, idéer och erfarenheter för ett intressant och fruktbart samtal! 

På årets litteraturseminarier läser och diskuterar vi kapitlen i boken ""How Learning Works:
Seven Research-Based Principles for Smart Teaching"" av Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett, och Norman (se https://firstliteracy.org/wp-content/uploads/2015/07/How-Learning-Works.pdf).
Kapitlen är fristående, så man kan följa hela boken eller komma och diskutera enstaka kapitel. Vi avslutar i juni med en summering av hela seminarieserien.

Boken beskriver på ett lättillgängligt sätt verktyg, principer och forskningsbas för lärandet, och kan ses som en fristående progression från kursen i Studentaktivt lärande. Man behöver inte ha ämnesdidaktiska förkunskaper, men för de som är intresserade kommer vi att ge möjlighet till fördjupning genom artiklar vid sidan av boken.

Om du vill ha en sallad (förmånsbeskattas), anmäl dig till Magnus Jacobsson (magnus@math.uu.se), senast tisdagen 25 februari. Glöm inte att ange ev. specialkost.

Seminarieserien fortsätter på måndagar 12:15 - 13:00 i 6K1113 at Ångström
30/3: Chapter 6. Why Do Student Development and Course Climate Matter for Student Learning?
4/5: Chapter 7. How Do Students Become Self-Directed Learners?
8/6: Summering