Litteraturseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64557961090
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Brita Svensson
  • Seminarium

Välkommen till Zoom-seminarium i TUR:s litteraturseminarieserie med tematiska diskussioner kring kapitel ur: How Learning Works – Seven Research-Based Principles for Smart Teaching
 

Kapitel 7 How do students become self-directed learners?

Måndag den 4 maj 12:15-13 https://uu-se.zoom.us/j/64557961090

Se https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/it-telefoni/resfria-moten/e-mote/zoom för mer information om Zoom.

Före litteraturseminariet läser vi kapitel 7, bokens sista kapitel. Läs kapitlet och tag med dina egna tankar, idéer och erfarenheter för ett intressant och fruktbart samtal! 

 På årets litteraturseminarier läser och diskuterar vi kapitlen i boken ""How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching"" av Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett, och Norman (se https://firstliteracy.org/wp-content/uploads/2015/07/How-Learning-Works.pdf).

Kapitlen är fristående, så man kan följa hela boken eller komma och diskutera enstaka kapitel. Vi avslutar i juni med en summering av hela seminarieserien.

Boken beskriver på ett lättillgängligt sätt verktyg, principer och forskningsbas för lärandet, och kan ses som en fristående progression från kursen i Studentaktivt lärande. Man behöver inte ha ämnesdidaktiska förkunskaper, men för de som är intresserade kommer vi att ge möjlighet till fördjupning genom artiklar vid sidan av boken.

Seminarieserien fortsätter på måndagar 12:15 - 13:00 
8/6: Summering