Att ansöka till Excellent lärare, steg 1

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminariet ges via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/9226835040 (Mötes ID: 922 683 5040)
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Seminarium

Detta första seminarium ger mer generell och övergripande information om karriärsteget Excellent lärare. Det fokuserar på hur man visar pedagogisk skicklighet i en pedagogisk portfölj och vilka kriterier som gäller.

TURs tre steg mot en ansökan till Excellent lärare
För dig som planerar att ansöka om att bli excellent lärare under hösten 2020 så är det nu hög tid att börja fundera på att skriva. För att ansökan ska bli behandlad hösten 2020 måste den skickas in i september 2020 (exakt datum ej bestämt). TUR erbjuder stöd i tre steg för ansökningsskrivandet. Detta för att du ska få god hjälp att skriva fram och reflektera över den egna skickligheten i relation till kriterierna för Excellent lärare. Observera att inget av de tre stegen ger svar på om din ansökan är tillräcklig för att du ska bli antagen. Den granskningen hanteras av Nämnden för excellenta lärare med hjälp av externa sakkunniga. 

Välkommen! Jannika Chronholm-Andersson, Stefan Pålsson & Brita Svensson (TUR)