Nätverksträff för pedagogiska ledare på Teknat

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Södra fakultetsrummet (13167)
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Personalutbildning

Mer information kommer.