Verkstad: Internationalisation in the new Master Programs

  • Datum: –12.00
  • Plats: Polacksbacken 1145 ITC
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Nicusor Timneanu
  • Workshop

Mer information senare.