TUR-workshop: Hur undervisar jag studentaktiverande med “Zoom”?

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom länk: https://uu-se.zoom.us/j/6998650792
  • Föreläsare: Värd: Susanne Mirbt  Språk: beroende på deltagare
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Workshop

Vi möts via mötesverktyget “Zoom” och byter under mötet mellan lärar- och studentroller.

Vi använder följande verktyg: “polling”, “breakout rooms”, “whiteboard" och det externa verktyget “padlets”. Vi diskuterar deras användning i studentaktiverande syfte.
Vi diskuterar utmaningar med “zoom”-undervisning i och med risk för större studentpassivitet. Vi reflekterar kring användningen av “chat"-funktionen och “participants”-funktionen.

Inför mötet rekommenderas att alla deltagare har installerat “zoom-client” på sin dator (följ nedanstående länk). 

https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/it-telefoni/resfria-moten/e-mote/zoom/aktivate-zoom

Dessutom rekommenderas det att använda “zoom” med två skärmar, dvs datorns skärm plus en extra extern ansluten skärm.

Välkomna!
Susanne Mirbt, Stefan Pålsson, Jannika Chronholm Andersson och Maja Elmgren

För andra idéer, tips, resurser och länkar om distansundervisning, se www.teknat.uu.se/tur