Nätverksträff för pedagogiska ledare på Teknat

Vart vill vi och hur kommer vi dit?
Pedagogiska ledare har ett särskilt ansvar att lyfta blicken och tänka på vad som är långsiktigt viktigt. Samtidigt kan det var svårt att finna tid för framtidsfrågor, när det finns så många akuta situationer som pockar på uppmärksamheten. Fokuserade kollegiala samtal kan bidra till att forma både det egna tänkandet och gemensamma målbilder.

Under nätverksmötet kommer vi diskutera våra visioner, samt vilka övergripande strategier vi kan använda för att uppnå dem och vilka första steg vi bör ta. Vi berör frågor som: Hur ska våra utbildningar formas, för att rusta studenter att möta framtidens utmaningar? Vad krävs av lärare och ledare för att skapa dem? Vilken utveckling av lärarkåren vore gynnsam? Hur engagerar vi studenter och lärare för att skapa kreativa miljöer?

Vidare diskuterar vi vilka prioriteringar fakulteten bör göra i det kommande arbetet när universitetets övergripande mål och strategier ska omsättas och konkretiseras hos oss.

Välkommen!

Cecilia Johansson (U), Greger Thornell (T) och Susanne Mirbt (N)
Maja Elmgren (TUR)