TUK 2021 - universitetspedagogisk konferens

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK 2021.

Som tidigare år ger Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK 2021, upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 

Huvudtalare på konferensen är Dr. Martha Cleveland-Innes som kommer att tala om "Blended and online teaching and learning: Identifying pedagogical change in higher education".

Mer information om konferensen, anmälan och bidrag finns eftersom  på TUK:s hemsida.