Att handleda muntliga presentationer - teori och praktik

  • Datum: –12.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum EBC, Lärosal 4
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Katarina Andreasen
  • Utbildning

Skulle du vilja veta mer om hur du kan hjälpa studenter att förbättra sin förmåga att göra muntliga presentationer?

Vi tar upp hur man kan ge och få återkoppling, och hur man utvärderar olika delar av en presentation. Metoder och teorier om muntlig kommunikation och återkoppling kommer att introduceras och diskuteras. Deltagarna kommer att få förbereda och ge en egen, kort filmad presentation och får även öva på att ge konkret och direkt återkoppling. Kursen riktas mot lärare, doktorander och forskare som handleder muntliga presentationer. Kursen ges på engelska på campus.

Kursdagar 
Onsdag 24 Augusti 09.00 - 12.00. Lärosal 4, EBC
Torsdag 25 Augusti 09.00 - 16.00. Lärosal 4 + Lärosal 5, EBC
Fredag 26 Augusti 09.00 - 12.00. Lärosal 4, EBC

Anmäl dig senast den 11 augusti till Pia Westerlund, pia.westerlund@uu.se. Glöm inte att ange ev. matpreferenser.

Välkommen!