Pedagogisk portfölj, steg 3

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Beurlingrummet (Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61271771116)
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson, Marcus Lundberg
  • Workshop

I en pedagogisk portfölj samlar du dina undervisningsmeriter. Den är ett viktigt verktyg när du ansöker om en ny tjänst eller en befordran. I denna workshop får du feedback på din egen portfölj. För att delta i mötet krävs föranmälan inklusive utkast till portfölj. Det är tredje delen av tre i TURs serie “Pedagogisk portfölj” som ger stöd att skriva en effektiv portfölj. Workshopen ges på engelska.

Anmäl dig senast den 18 augusti till Pia Westerlund, pia.westerlund@uu.se