Litteraturseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Södra Fakultetsrummet, 13167 (https://link.mazemap.com/w56Ucyet)
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Nicusor Timneanu
  • Seminarium

Aktivt lärande minskar klyftorna för underrepresenterade studenter i grundutbildning i naturvetenskap, teknik och matematik. Se mer information om seminariet på den engelska versionen av den här sidan.