Litteraturseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Södra Fakultetsrummet (13167)
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Nicusor Timneanu
  • Seminarium

Mer information kommer senare