Kursåterkoppling - dialog om mittkursvärderingar och kursrapporter

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Lokal 90103 (https://link.mazemap.com/a48cwyBi)
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Björn Victor, Marcus Lundberg
  • Workshop

Studiebevakarna på Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) har genom ett nationellt kårsamarbete blivit inspirerade till konceptet kursdialog. Ett koncept för direkt återkoppling mellan studenter och kurslärare.