Litteraturseminarium

Vilka nyckelkompetenser behöver våra studenter för att kunna arbeta med hållbarhet?

I detta litteraturseminarium läser vi följande artikel: Key competencies in sustainability: a reference framework for academic program development - Uppsala University (exlibrisgroup.com)
Tillsammans reflekterar vi kring artikels innehåll och hur det relaterar till vår egen utbildning vid TekNat.

Om du önskar en smörgås, skicka ett mail till Pia Westerlund, pia.westerlund@uu.se senast onsdag 5 april. Glöm inte att ange ev. kostpreferenser.

Välkomna!