Ämnesdidaktisk kurs (svensk version)

Fakultetens fortbildningskurs i ämnesdidaktik. Kursen bygger vidare på grundläggande pedagogisk utbildning, t ex via universitetets högskolepedagogiska grundkurs, men är också öppen för dig som har gedigen erfarenhet av undervisning men kanske saknar den högskolepedagogiska grundkursen.

På kursen diskuteras studenters lärande av teknik, naturvetenskap, datavetenskap och matematik samt hur dessa kunskaper kan användas för utformning av undervisning. Kursen tar sin utgångspunkt från ämnesdidaktiska modeller och forskningsresultat. Under kursen varvas teorigenomgångar, praktiska övningar och diskussioner. Innehållet kommer delvis att anpassas efter deltagarnas bakgrunder och intressen.

Kurstillfällen: 29-30 november, 14-15 december 2022, 19 januari, 9 mars 2023.
Tid: 9.15-16.00

Antalet deltagare är begränsat till 20.
Anmäl dig senast 27 oktober via Kurt: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/63352

Klicka här för mer information

Välkomna