Att ansöka till Excellent lärare, steg 1: Vad ska stå i portföljen?

Detta är det första i en serie på tre seminarier/verkstäder, och ger en generell och övergripande information om karriärsteget Excellent lärare.

För dig som planerar att ansöka om att bli excellent lärare under hösten 2023 så är det nu hög tid att börja fundera på att skriva på din pedagogiska portfölj. Deadline för att ansökan ska bli behandlad hösten 2023 är inte bestämd än, men det brukar vara i september. Detta är det första i en serie på tre seminarier/verkstäder, och ger en generell och övergripande information om karriärsteget Excellent lärare. Vi fokuserar här på vad Excellent lärare är, vilka kriterier som gäller, vad man menar med pedagogisk skicklighet. Vi diskuterar också hur man visar pedagogisk skicklighet och vad en pedagogisk portfölj är.

Ingen föranmälan behövs. Seminariet ges på svenska eftersom det är krav att kunna undervisa på svenska för att bli antagen som excellent lärare. Det går dock att skriva sin pedagogiska portfölj på engelska. För information om att skriva en pedagogisk portfölj till andra ändamål än Excellent lärare hänvisar vi till TURs seminarieserie "Teaching portfolio" som ges på engelska.

TURs tre steg mot en ansökan till Excellent lärare:
Steg 1: Övergripande information om Excellent lärare, kriterier och pedagogisk portfölj (se ovan).
Steg 2: Så skriver du din ansökan. Här är det mer fokus på din pedagogiska skicklighet i förhållande till kriterierna.
Steg 3: En verkstad där vi återkopplar på varandras utkast till portföljer.

De tre stegen ger en god hjälp att skriva fram och reflektera över den egna pedagogiska skickligheten i relation till kriterierna för Excellent lärare. Observera att inget av de tre stegen ger svar på om din ansökan är tillräcklig för att du ska bli antagen. Den granskningen hanteras av Nämnden för excellenta lärare med hjälp av externa sakkunniga.

Välkommen!
Marcus Lundberg och Magnus Jacobsson (TUR)