Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska förnyelsefond, TUFF

Varje år går det att söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt (inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Sista ansökningsdag för TUFF 2024 är 6 september 2023.

Ansökan kan göras på engelska eller svenska och nedan finns beviljade ansökan från tidigare år med sammanfattning och rapport.  

TUFF 2023 - universitetets pedagogiska förnyelsefond

Titel ansökan Huvudsökande 

Inst. för fysik och astronomi
Entropi - från kaos till ordning i termodynamisk undervisning Ali Al-Adili
Development of E-Learning Content for the course Application Oriented Deep Learning in Physics Christian Glaser
Kursvärderingar för kursutveckling Lisa Freyhult
Remote Laboratories on European Level Matthias Weiszflog
Student activation and enhanced understanding of complex physics concepts through open labs Olga Sunneborn Gudnadottir

Inst. för samhällsbyggnad och industriell teknik
Övergång till flerformsundervisning med fokus på engagemang och gemenskap Annica Nilsson

Inst. för kemi - BMC
Pedagogic Development of an Interlinked M.Sc. Program in Organic Chemistry Jan Streuff

Inst. för organismbiologi
Praktisk träning i problem lösning i bioteknologi för ingenjörstudenter – förberedelse inför yrkeslivet Tatjana Haitina
EVOPOLY - The Monopoly of Evolution Vincent Dupret

Inst. för cell och molekylärbiologi
Stärkt handlingskompetens i hållbarhetsfrågor på Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Jan Andersson

Inst. för geovetenskaper
Connecting windowsill and backyard experiments to the cloud; Including low-cost IoT sensors in earth sciences education to sense the natural, agricultural and urban water systems Benjamin Fischer

TUFF 2022 - universitetets pedagogiska förnyelsefond

Titel ansökan Huvudsökande 

Inst. för fysik och astronomi
Understanding complex Modern Physics concepts and activating students with demonstrations  Rebeca Gonzalez Suarez

Inst. för materialvetenskap
Addressing global and local challenges of teaching nanotechnology for life sciences applications: Implementing continuous pedagogic improvement Albert Mihranyan

Inst. för elektroteknik
Studentaktivitet och livslångt lärande inom Elektriska energisystem Hans Bernhoff

Inst. för samhällsbyggnad och industriell teknik
Etikstrimmor Thomas Lennerfors

Inst. för kemi - BMC
Development of chemistry students? writing skills via workshops on self- and peer- evaluation Jeffrey Hawkes
Ta tillvara pandemins lärdomar? vidareutveckling av digitala hjälpmedel för grundkurserna i organisk kemi Rikard Emanuelsson

Inst. för biologisk grundutbildning
Advanced studies in Biology/Biotechnology/Bioinformatics - getting ready! Fredrik Sundström

Inst. för organismbiologi
Interdisciplinary thinking in archaeogenomics: improving sustainable partnerships across disciplines starts in the classroom Rita Peyroteo Stjerna

Inst. för cell och molekylärbiologi
Ett sammanhållet spår för akademiskt skrivande på masterprogrammet i biologi med tydlig progression Sanna Koskiniemi
Att läsa vetenskapliga artiklar med ett kritiskt förhållningssätt - kursmål, undervisning och examination Maria Selmer

Inst. för geovetenskaper
Integration of multiple teaching formats into Project-Based Learning in atmospheric modelling course: an approach toward self-driven learning Lichuan Wu

TUFF 2021 - universitetets pedagogiska förnyelsefond

Nytt för utlysningen 2021 är att projekt inriktade på digitalisering av undervisningen kommer att prioriteras. Det går dock också att söka medel för utveckling av andra pedagogiska ideer.

Titel ansökan Huvudsökande 

Inst. för informationsteknologi
Digitalisering av examination av, och hjälp med, programmeringsuppgifter Tobias Wrigstad

Inst. för samhällsbyggnad och industriell teknik
Förbättrad inlärning av grundläggande koncept och begrepp på en metodkurs genom kontinuerliga digitala tester (Rapport) Anders Brantnell

Inst. för elektroteknik
Utveckling av digitala interaktiva laborationer i elkraftteknik Cecilia Boström

Inst. för fysik och astronomi
Design av en interaktiv online tutorial med programmeringsinslag Benjamin Eriksson
From blackboard to interactive apps: exploring new pathways to digital, student-active mathematical physics teaching (Report) Oleg Kochukhov
Active learning with physics apps connecting master and bachelor education Vitaliy Goryashko
Revision av kursliteratur för mekanik baskurs Susanne Mirbt

Inst. för organismbiologi
Creating an interactive digital textbook as enhanced teaching material Hanna Johannesson
Filmbaserade presentationer för att underlätta, bredda och fördjupa inlärningen av biologisk mångfald (Rapport) Martin Ryberg

Inst. för geovetenskaper
Engaging students in online earth sciences education through windowsill and backyard experiments based on low-cost but high-tech sensors Benjamin Fischer

TUFF 2020 - universitetets pedagogiska förnyelsefond

Varje år går det att söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt (inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Titel ansökan Huvudsökande 

Inst. för informationsteknologi
Kursövergripande problemlösning som integrerar analytiska och numeriska lösningsmetoder  Ken Mattson
Unifying Introduction to Programming: Collaboration with NUS Singapore  Tobias Wrigstad

Inst f teknikvetenskaper
Utveckling av laboration inom avsaltning av havsvatten för att utveckla studenternas generiska, etiska och tekniska färdigheter med studentaktivt lärande (rapport) Jennifer Leijon

Inst f kemi - BMC
Introduktionskurs för laborationsundervisning inom kemi och biologi Francoise Raffalli Mathieu 

Inst f fysik och astronomi
Konceptkartor om stjärnors liv och död Sofia Ramstedt
The cosmic trail - learning astronomy by walking (report) Anton Vikaeus
Flipping the Physics Classroom II (report) Marco Chiodaroli
Best practices for teaching physics with computations as a basis for understanding Anders Bergman
Integrating Statistics, Data Science and Machine Learning in Physics and Engineering Education  Martin Sahlén 

TUFF 2019 - universitetets pedagogiska förnyelsefond

Varje år går det att söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt (inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Titel ansökan Huvudsökande 

Inst. för informationsteknologi
Att förstå och utveckla teknologidentiteten i dialog med olika aktörer Anne-Kathrin Peters
Kamrat- och läraråterkoppling förstärkt med automatiska tester (rapport) Emanuel Rubensson
Developing Pedagogically Anchored Strategies for Using the Self-Flipped Classroom Concept Åsa Cajander

Inst f fysik och astronomi
Gamification in astronomy education (report) Erik Zackrisson
Konkretiserande och aktiverande lektioner i elektromagnetism (rapport) Elin Bergeås Kuutmann
Flipping the Physics Classroom --- a working group (report) Marco Chiodaroli

Inst f teknikvetenskaper
Lesson 2020 -- computer supported active learning in tutorial classes (report) Tomas Kubart
Webbaserad inlärningsmetod med individanpassat tempo och återkoppling Markus Gabrysch
New Pedagogical Model: Delivering Agile and Scrum courses using Scrum method Ibrahim Alaff

Inst f kemi - Ångström
Bakvänd pedagogik för att lära fysiker kemi (rapport) Jonas Mindemark
Utveckling av examination i partnerskap mellan lärare och studenter (rapport) Marcus Lundberg

Inst f geovetenskaper
Studentaktivering på nätbaserade kurser (rapport) Erik Sahlée

TUFF 2018 - universitetets pedagogiska förnyelsefond

Varje år går det att söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt (inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Titel ansökan Huvudsökande 

Matematiska institutionen
Målfokuserat digitalt repetitionismaterial med aktiv studentåterkoppling Örjan Stenflo
 

Inst. för informationsteknologi
Learning by asking not just answering Mikael Laaksoharju
Bootsstrapping Program Design and Implementation with "SIMPLE" Tobias Wrigstad

Inst f fysik och astronomi
Reflektiv praktik inom teknat fakultets lärarprogram genom LEGO® SERIOUS PLAY® Jannika Andersson Chronholm
Virtual Reality in the Astronomy Classroom (report) Erik Zackrisson

Inst f teknikvetenskaper
Studentaktiverande moment i kursen Roterande elektriska maskiner Hans Bernhoff
Anpassning av undervisning och examination utifrån betygskriterier och ambition (report) Steffi Knorn
Från företag till begrepp: Atlas Copco industriteknik och kursen industriell ekonomi Håkan Kullvén
Criteria based assessment and grading in electro-technical project course (1TE668) Erland Strömstedt
Development of laboratory classes for the new course Transform methods with Applications Irina Temiz

Inst f organismbiologi
Implementation of Peer Assisted Study Sessions (PASS) in the Cell Biology undergraduate program at Uppsala University (report) Alexandra Coutinho

Inst f geovetenskaper
Utformning och bedömning av teoretiskt förankrade förändrings-projekt för hållbar utveckling Sara Andersson
Your Future is not Enough - A critical look at envisioning and backcasting in Education for Sustainable Development (report) Sachiko Ishihara
Tvärvetenskaplig undervisning genom studentaktiv pedagogik Sanna Mels
Utvecklande av betygskriterier vid muntlig examination Malin Östman

TUFF 2017 - universitetets pedagogiska förnyelsefond

Varje år går det att söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt (inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Beviljade ansökningar 2017

Titel ansökan Huvudsökande och medsökande

Matematiska institutionen
Cooperative learning in Calculus courses Rostyslav Kozhan  

Inst. för informationsteknologi
Förnyelse och understödjande av olika lärstilar genom överföring av kursinnehåll till film  Stefan Pålsson
Jarmo Rantakokko
Automatiserad feedback i programmeringsundervisning på distans och på campus  Anna Eckerdal
Carl Nettelblad, Johan Öfverstedt

Inst f fysik och astronomi
Kontextrika problem och problemlösning i mekanik (rapport) Lisa Freyhult
Magdalena Larfors, Volker Ziemann, Lucia Komendova, Marek Jacewicz
Fermi problems in astronomy & astrophysics (report) Erik Zackrisson
Kjell Olofsson, Martin Sahlén
Studentaktiverande laborationer med handdatorer i elektromagnetism  Petra Jönsson
Vassilios Kapaklis, Dimitri Arvanitis

Inst f teknikvetenskaper
Verklighetsutökade longitudinella fallstudier  Raine Isaksson 
Fortsättning på Scalable Learning som stöd för studentaktiverande undervisningsform  Maria Fredriksson
Annika Henningsson, Annika Gnestadius-Kronvall

Inst f kemi - BMC
Upprättande av underlag för bedömning av laborationsrapporter i kemi (rapport) Ingela Lanekoff

Inst f kemi - Ångström
Kvantmekanik och kemisk bindning undervisad med modern pedagogik (rapport) Roland Lindh
Att lära sig tänka som experter inom natur- och ingenjörsvetenskap: konceptuell förståelse för grundläggande kemi i fokus Leif Hammarström
Maja Elmgren, Felix Ho

Inst f biologisk grundutbildning
Formativ reciprok peer-review vid studenternas självständiga arbete – studentdriven undervisning och pedagogisk utveckling inom kandidatprogrammet i biologi Katariina Kiviniemi Birgersson & Anna-Kristina Brunberg
Irene Söderhäll, Martin Svenda, Anna Rosling

Inst f geovetenskaper
´Förberedande online-kurs inför tvärvetenskaplig utbildning (report) Karl Nilsson
Andrew Barney, Maria Klemm

TUFF 2016 - universitetets pedagogiska förnyelsefond

Varje år går det att söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt (inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Beviljade ansökningar 2016

Titel ansökan Huvudsökande och medsökande

Inst. för informationsteknologi
Studentfokuserad undervisning genom holistiskt formulerade designprojekt Stefan Engblom, Ken Mattsson, Murtazo Nazarov
Flipped-classroommetodik i en programmeringskurs (rapport) Jarmo Rantakokko, Karl Ljungkvist
Engaging students via activity-led learning with a social robot (report) Ginevra Castellano
Metoder för att införa aktiverande undervisningsformer Björn Victor, Sofia Cassel

Inst f cell- och molekylärbiologi
From molecular statistical mechanics to molecular simulations: Strengthing the link between theory and practice Hugo Gutierrez de Teran
Studentaktiverande moment och progression på kursen Molekylärbiologi och Genetik II Andrea Hinas, Benjamin Holmgren
Studentaktiverande åtgärder för att minska gapet mellan utbildning och arbete Marvin Seibert, Anna Munke

Inst f fysik och astronomi
Observing the sky with smartphones (report) Erik Zackrisson, Kjell Olofsson
Aktiva studenter gör demonstrationsexperiment (rapport) Filip Heijkenskjöld, Bengt Edvardsson, Cedric Linder, Marcus Lundberg
Utveckling av interaktiva och dynamiska inlämningsuppgifter för en distanskurs i medicinsk fysik (rapport) Gunnar Pålsson, Johan Nyberg
Studentaktiverande och programanpassade laborationer i elektromagnetism Petra Jönsson

Inst f teknikvetenskaper
Ökad resurs & lärandeffektivitet i stora klasser (+100) - Industriell Projektledning GK Marcus Lindahl, Håkan Kullvén
Scalable Learning som stöd för studentaktiverande undervisningsform (rapport) Maria Fredriksson, Raine Isaksson
Förstudie för utveckling av designstudio/affärsutvecklinglab Göran Lindström, Ulrika Persson-Fischier
Införande av Lego Serious Play i Byggprogrammet (rapport) Petra Pertoft, Anette Benkowski, Amra Battini, Christer Steinvall
Utveckling av plattform för reflektion och diskussion mellan olika ingenjörsdiscipliner inom ämnesområdet energieffektiviseringar (rapport) Annica Nilsson

Inst f kemi - Ångström
Development of a modular photo-reactor to be used as a tool for investigating photochemical reactions in a lab course Sonja Pullen, Anders Thapper

Inst f geovetenskaper
Utveckling av pedagogiken inom Experter-iTeam-kursen Malin Östman

Senast uppdaterad: 2023-05-09