TUK 2020

UNIVERSITETSPEDAGOGISK KONFERENS

Tisdag den 17 mars 2020, kl 9:15-16:00, Humanistiska teatern

Som tidigare år ger Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK 2020, upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor.

Keri Facer @  Humanistiska teatern

Huvudtalare på konferensen är Keri Facer, gästprofessor på Zennström-professuren i Climate Change Leadership, som talar med rubriken

Rethinking Education in the Era of Climate Change.
Abstract: This talk will explore the profound civilisational challenges that climate change poses to universities - to what we teach and how we see our role. It will argue that universities have the potential to make a significant contribution to addressing the mitigation and adaptation challenges of climate change -  as institutions and through our teaching and research. This talk will focus in on the role of teachers, the question of intergenerational trust and the strategies that might be developed for embodied, intelligent and wise education under these conditions. 

Deadline för anmälan med bidrag är den 25 februari. Ange om du vill bidra med en poster enbart (storlek max 70 cm bredd * 118 cm höjd), en presentation, eller en rundabordsdiskussion (du inleder med en kort introduktion till en diskussionfråga/problemställning som följs av diskussion bland deltagarna som du modererar). Obs att alla bidrag deltar med en poster. Sista dag för anmälan om du bara vill delta är den 11 mars. Oavsett vilket görs anmälan på http://doit.medfarm.uu.se/kurt15364

Du är välkommen att kontakta Katarina Andreasen eller Björn Victor med eventuella frågor. Sprid gärna informationen med hjälp av officiella affischen för konferensen. 

Konferensen anordnas av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Råd, TUR.

Tidigare TUK-konferenser

TUK 2019: Åsa Nilsonne on Pedagogy and emotions
TUK 2018: Kevin Anderson on Teaching climate change
TUK 2017: Arnold Pears on Subject education research
TUK 2016: Lars Ulriksen on Students' transition and integration
TUK 2015: Cynthia Finelli on Promoting institutional change