TUK 2023

UNIVERSITETSPEDAGOGISK KONFERENS

Onsdag den 15 mars 2023

Som tidigare år ger Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK 2023, upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utvecklingen och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 

Inbjuden föreläsare är Anna Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, som kommer att tala om ”Identity perspectives in science education research: What’s in it for university teachers?”. Sammanfattning: Science identity is emerging as an increasingly important perspective for understanding in equalities in science participation. Examining how individuals negotiate their identification with science, or not, offers a powerful way to study inclusion and exclusion from the discipline, which has been associated with and often remains dominated by a narrow social demographic. In a broad sense, this research is inspired by sociocultural theories of activity and identity, which posit that identity is co-produced with social, cultural and material activities. In this presentation I will give an overview of the field of science identities research, with a particular focus on implications for university teachers.

Registrera dig till konferensen Deadline för deltagare är 9 mars.


Konferensen är mellan 9:15-16:00 och den följs direkt efter av fakultetspuben. 

Coco Norén, prorektor vid Uppsala universitet, kommer att inledningstala.

Här hittar du programmet för konferensen och alla bidrag till parallella sessionerna.

Vi avslutar konferensen med fakultetspuben Upptech (kl 16).


Deadline för anmälan med bidrag är den 20 februari. Ange om du vill bidra med en poster, förinspelad presentation eller live presentation. TUK2023 kommer att äga rum i Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum (hitta hit med mazemap).

Sprid gärna informationen med hjälp av officiella affischen för konferensen. Konferensen anordnas av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Råd (TUR). Du är välkommen att kontakta Katarina Andreasen med eventuella frågor.

TIDIGARE TUK-KONFERENSER

TUK 2022: Dag Wedelin on Mathematical thinking
TUK 2021: Martha Clevenland-Innez on Blended learning
TUK 2020: Keri Facer on Rethinking education -- cancelled due to pandemic 
TUK 2019: Åsa Nilsonne on Pedagogy and emotions
TUK 2018: Kevin Anderson on Teaching climate change
TUK 2017: Arnold Pears on Subject education research
TUK 2016: Lars Ulriksen on Students' transition and integration
TUK 2015: Cynthia Finelli on Promoting institutional change

Senast uppdaterad: 2023-09-27