TUR

TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd - ger stöd och ledning för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete.
Aktiviteter hösten 2023  Kalendarium

TUR - fakultetens pedagogiska råd

TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, ger stöd och ledning för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete. TUR verkar för att studenter, lärare och pedagogiska ledare på alla nivåer ska arbeta tillsammans i en reflekterad och vetenskapligt förankrad praktik. En ökad kunskap om universitetspedagogik och ämnesdidaktik borgar för välgrundade beslut och leder till genomtänkt förnyelse av undervisning och examination, kurser och program.

TUR ansvarar för fakultetens fortbildning av universitetslärare genom didaktiska kurser samt genom seminarier, verkstäder och konferenser (TUK). TUR ger stöd i form av olika nätverk och ger anpassat stöd till pedagogiska ledare och lärare, utbildningsprogram och institutioner. TUR genomför undersökningar bland studenter och lärare, till grund för fortsatt pedagogisk utveckling. 

TUR:s uppdrag är också att ge stöd i arbetet med utveckling av prioriterade områden i relation till Uppsala universitets pedagogiska program (540 kB),  och utvecklingsfokus för utbildningsutvärderingar (323 kB). Vidare arbetar TUR strategiskt för attt främja dialog om utbildningsuteckling på lokal, nationell och internationell nivå. 

TUR:s program för hösten 2023

Ledamöter 2022

Sammansättning

Rådet består av lärarrepresentanter utsedda av fakultetsnämnden samt studeranderepresentanter utsedda av berörd studentkår. Rådet har en representant i tekniska utbildningsnämnden, en i naturvetenskapliga utbildningsnämnden och en i utbildningsberedningen.

Maja Elmgren - Institutionen för kemi - Ångström, ordförande
Seidon Alsaody - Matematiska institutionen
Jannika Andersson Chronholm -  Institutionen för fysik och astronomi
Katarina Andreasen - Institutionen för biologisk grundutbildning
Magnus Jacobsson - Matematiska institutionen
Marcus Lundberg - Institutionen för kemi - Ångström
Stefan Pålsson - Institutionen för informationsteknologi
Nicusor Timneanu - Institutionen för fysik och astronomi
Björn Victor - Institutionen för informationsteknologi
Malin Wohlert - Institutionen för materialvetenskap
​Malin Östman - Institutionen för geovetenskaper, CEMUS
Malin Burklint (stud) - studiebevakare med utbildningsansvar (teknik)
Max Johansson Saarijärvi (stud) - studiebevakare med utbildningsansvar (naturvetenskap)
Tomas André (doktorand) - doktorandrepresentant, Institutionen för fysik och astronomi
Sofia Stenler (kanslistöd) - Kansliet för teknik och naturvetenskap
​Pia Westerlund (kanslistöd) - Kansliet för teknik och naturvetenskap
(Lärarrepresentanter utsedda för 2021-01-01—2023-12-31, studentrepresentanter utsedda för 2022)

Senast uppdaterad: 2023-09-11