TUR

TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd - ger stöd och ledning för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete.
Aktiviteter hösten 2020  -- Pedagogiska resurser

Verktyg för distansutbildning

Det finns en ökande efterfrågan på verktyg för distansutbildning, eftersom vårt universitet kan tvingas plötsligt att gå till online-kurser. Vi har sammanställt kort information och guider för att komma igång med digitala verktyg för nätbaseradundervisning. Korta introduktionsfilmer inkluderas för att hjälpa dig komma igång.

Verktygen kan delas upp i två huvudkategorier

Mer information om hur du kommer igång med verktyg för distansutbildning hittar du här (med hjälp från Kemiska sektionen). Här hittar du också en netikett guide för att skriva instruktioner till studenter om Zoom-undervisning. 

Speciella verkstäder
Ett inspelat seminarium (2020-03-20) om tips och teknik för övergången till distansundervising.
Ett inspelad verkstad (2020-04-01) om att undervisa studentaktiverande med Zoom, och en sammanställning av diskuterade metoder att aktivera studenter.
Ett verkstad om hemtenta (2020-05-07): hur kan vi ändra examinationen från saltenta till hemtenta?

Medel för pedagogisk utvekling - TUFF 2021
Du kan söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt med särskilld intiktning på digitalisering av undervisningen. Detaljer på TUFF sidan och medarbetarportalen.


Lokalt råd och stöd från UP, Enheten för universitetspedagogik

Externa resurser (mest från USA):

Sidan uppdaterad 14 maj 2020

TUR - fakultetens pedagogiska råd

TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, ger stöd och ledning för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete. TUR verkar för att studenter, lärare och pedagogiska ledare på alla nivåer ska arbeta tillsammans i en reflekterad och vetenskapligt förankrad praktik. En ökad kunskap om universitetspedagogik och ämnesdidaktik borgar för välgrundade beslut och leder till genomtänkt förnyelse av undervisning och examination, kurser och program.

TUR ansvarar för fakultetens fortbildning av universitetslärare genom kurser samt genom seminarier, verkstäder och konferenser (TUK). TUR ger stöd i form av olika nätverk och ger anpassat stöd till pedagogiska ledare och lärare, utbildningsprogram och institutioner. TUR genomför undersökningar bland studenter och lärare, till grund för fortsatt pedagogisk utveckling. 

TUR:s uppdrag är också att ge stöd i arbetet med utveckling av prioriterade områden i relation till Uppsala universitets pedagogiska program, fakultetens pedagogiska handlingsplan och utvecklingsfokus för utbildningsutvärderingar. Vidare arbetar TUR strategiskt för attt främja dialog om utbildningsuteckling på lokal, nationell och internationell nivå. 

TUR:s program för hösten 2020

Sammansättning

Rådet består av lärarrepresentanter utsedda av fakultetsnämnden samt studeranderepresentanter utsedda av berörd studentkår. Rådet har en representant i tekniska utbildningsnämnden, en i naturvetenskapliga utbildningsnämnden och en i utbildningsberedningen.

Ledamöter 2020

Jannika Andersson Chronholm -  Institutionen för fysik och astronomi
Katarina Andreasen - Institutionen för biologisk grundutbildning
Maja Elmgren - Institutionen för kemi - Ångström
Felix Ho - Institutionen för kemi - Ångström
Magnus Jacobsson - Matematiska institutionen
Marcus Lundberg - Institutionen för kemi - Ångström
Stefan Pålsson - Institutionen för informationsteknologi
Brita Svensson - Institutionen för ekologi och genetik
Nicusor Timneanu - Institutionen för fysik och astronomi
Björn Victor - Institutionen för informationsteknologi
​Malin Östman - Institutionen för geovetenskaper, CEMUS
Karl Wildt (stud) - studiebevakare med utbildningsansvar (teknik)
Simon Sterner (stud) - studiebevakare med utbildningsansvar (naturvetenskap)
(Utsedda för 2020-01-01—2020-12-31, studentrepresentanter utsedda för 2020)