Anpassat stöd

TUR ger anpassat stöd åt program, institutioner, lärarlag, lärare, pedagogiska ledare och studentrepresentanter. Vi kan exempelvis utforma aktiviteter till lärardagar, kortare kurser och verkstäder formade efter lokala behov. Kontakta gärna Maja Elmgren maja.elmgren@kemi.uu.se om detta.

Exempel på aktiviteter vi har samarrangerat:

  • Matematikdidaktisk kurs
  • Kurs om studentaktiv undervisning
  • Verkstäder om pedagogiska utvecklingssamtal och pedagogiska planer, arbetslivsanknytning och examination av kursmål.
  • Inslag på lärardagar om internationalisering, progression och lärarlag.

Senast uppdaterad: 2021-09-29