Digitala verktyg

Vi har sammanställt kort information och guider för arbete med digitala verktyg i undervisning.

Centrala digitala verktyg:

  • Studium är Uppsala universitetets lärplattform baserad på Canvas. Medarbetarportalen har supportsidor för lärare och studenter. Studenterna skrev en utvärderings rapport  och har förslag och kursmallar för bästa praktik.
  • Mentimeter kan användas av lärare för att få studenters respons. Uppsala universitet har en licens, logga in med ditt SSO. 
  • Kurt är ett enkätverktyg som kan användas av alla anställda vid Uppsala universitet.

Råd och stöd från olika delar av universitetet:

Internationella råd

INTERNATIONAL RESOURCES FOR ONLINE TEACHING

Universities around the world were quickly shifting towards online teaching in year 2020. Here is a collection of resources that universities are putting together to help out the teachers:

ONLINE LABS

Below are some resources for interactive labs and simulations that could be used when moving labs online.

Senast uppdaterad: 2023-03-27