Pedagogiska konferenser 2022

TekNat universitetspedagogisk konferens (TUK), 16 mars, Uppsala

TUK ger upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 
Mer info:  https://www.teknat.uu.se/om-oss/pedagogisk-utveckling/tuk/

EuroSoTL 2022: 16-17 juni, Manchester, UK

European Conference of Scholarship of Teaching and Learning (EuroSoTL) organiseras av Manchester Metropolitan University år 2022 istället för 2021, och har som tema “Building Communities through the Scholarship of Learning and Teaching".  
Se mer: https://utaresources.mmu.ac.uk/euro_sotl/

ICED 2022, 31 maj - 3 juni, Aarhus, Danmark

ICED står för "International Consortium for Educational Development" och nästa konferens organiseras i Aarhus. Det kommer att bli en hybrid konferes och kommer handla om "role and responsibility of educational developers in coping with the UN's 17 Global Goals of sustainability."  
Mer info: https://conferencemanager.events/iced22/conference

NU2022, 15-17 juni, Stockholm

Den åttonde Nätverk och Utveckling-konferensen NU vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor. Konferensen kommer att ha en virtuell spår och en fysisk träff i SU nya lokaler.
Mer info: https://www.swednetwork.se/nu-konferensen-2022/

UP:s Konferens i universitetspedagogisk utveckling, våren 2022, Uppsala 

Konferensen ges vartannat år och arrangör är enheten för universitetspedagogik vid avdelningen för kvalitetsutveckling. Exakta datum, mer info och tidigare konferenser finns på interna sidor https://mp.uu.se/web/info/undervisa/kurser-och-seminarier/konferenser

Många andra konferenser är listade på Swednets hemsida: http://www.swednetwork.se/konferenser/

Pedagogiska konferenser 2021

TekNat universitetspedagogisk konferens (TUK), 16 mars, Uppsala, online

TUK ger upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 
Mer info:  https://www.teknat.uu.se/om-oss/pedagogisk-utveckling/tuk/

ISSOTL21, 26-29 Oktober 2021, online

The International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) fosters collaborative, interdisciplinary, and innovative scholarship in the area of higher education teaching and learning around the world. The 2021 annual conference will be ISSOTL’s first hosted in an entirely virtual environment and is orgazined by the University of Western Australia (UWA) in Perth, Australia. Deadline for submissions is June 15, early bird participation deadline is September 15. More info on https://issotl.com/issotl21/

Den 8:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 24-25 november 2021, Karlstad

Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar är en nationell konferens för ingenjörsutbildning på högskolor och universitet.  Syftet är att utveckla ingenjörsutbildningarnas kvalitet genom att lyfta fram och dela erfarenheter, vara en arena för pedagogisk meritering och analysera nuläge och utveckla nya möjligheter.
Mer info: https://www.kau.se/utvecklingskonferens-sveriges-ingenjorsutbildningar-2021

Många andra konferenser är listade på Swednets hemsida: http://www.swednetwork.se/konferenser/

Senast uppdaterad: 2022-04-06