En guide för att skriva instruktioner till studenter om Zoom-undervisning

För att zoom-undervisning ska fungera väl behövs ofta instruktioner till studenterna, om såväl tekniska frågor som vett och etikett. Överenskommelser kan också behövas, och då de kan slutas i början av kursen, eller då både lärare och studenter har känt sig för och kan ta ställning till hur de vill ha det.

Nedan följer en text som kan redigeras och användas för instruktioner. (Texten är inte lämplig att användas som den är, eftersom den i vad gäller kamera och kommunikation kräver val av läraren)

Instruktioner till studenter om Zoom på denna kurs

Ladda ner Zoom

Zoom-undervisning funkar bäst om alla laddar ner klienten, då funkar även breakout rooms, som används vid gruppdiskussioner. Läraren/ administratören delar in i grupper.

Länk till Zoom-undervisningen finns på …. (Ge studenterna information om var de kan finna länkar: Studentportalen eller Studium beroende på vad som används för kursen. Ibland mejlas även informationen ut.)

Kom i tid

Logga in åtminstone några minuter innan undervisningen börjar så att undervisningen kan börja i tid. Första gången behöver du ännu mer framförhållning.

Om du kommer sent eller behöver gå tidigare (för läkarbesök eller liknande), skriv meddelande i chatten.

Upprop

Var beredd på att delta i upprop i början och i slutet av undervisningen, särskilt vid obligatorisk undervisning.

Ljud och bild

Sitt i lugn miljö och använd gärna headset/lurar.

Ha ljudet på ”Mute” när du inte pratar, så blir ljudkvaliteten bättre för alla. Inställningen finns nere i vänstra hörnet.

Ha normalt kameran av vid undervisningen.

eller

Ha om möjligt kamera på vid undervisningen. Om du inte har videoinspelning till datorn kan du använda mobilen för video och datorn för att kolla på slides mm. Det går bra att vara inloggad två gånger, men ha bara ljud på en enhet (för att minimera risken för rundgång).

Kommunicera

Det är svårare än vanligt att spontant fråga, kommentera och svara i Zoom, än i ett fysiskt rum med många möjligheter till subtilt kroppsspråk. Samtidigt är det minst lika viktigt att kommunicera som i all annan undervisning. För att kommunikationen ska fungera väl på denna kurs:

Skriv i chatten om du har frågor, svar eller kommentarer. Du kan skriva till alla, eller välja vem du vill skriva till.

eller

Använd participants-funktionen. Där kan du räcka upp handen om du har frågor, be om att det ska gå långsammare, eller snabbare, svara ja eller nej på frågor etc.

eller

Sätt på kameran och vinka om du vill säga något.

Ge återkoppling

Ge återkoppling om hur Zoom-undervisningen kan utvecklas, så bidrar du till allas lärande! Det kan handla om allt från att påminna om det var länge sedan ni hade rast eller hur tekniken fungerar, till förslag om studentaktiverande undervisning.

Senast uppdaterad: 2021-01-22