Pedagogiska resurser på webben

Litteraturtips

Böker som används vid kurser eller litteratur seminarier, och är tillgängliga på webben eller via biblioteket (Libris).

 • How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching 
  by Susan A. Ambrose, Michael W. Bridges, Michele DiPietro, Marsha C. Lovett, Marie K. Norman. Förslag till litteratur seminarier 2019. Länk till Libris
 • Reaching Students: What Research Says About Effective Instruction in Undergraduate Science and Engineering
  by Nancy Kober. Används i ämnesdidaktiska kursen och student-centrerad kursen. Länk till Libris
 • Discipline-Based Education Research: Understanding and Improving Learning in Undergraduate Science and Engineering
  Editors Susan R. Singer, Natalie R. Nielsen, Heidi A. Schweingruber. Länk till Libris
 • Teaching Physics With the Physics Suite
  by Edward F. Redish. Länk till Libris
 • Tools for teaching in an educationally mobile world 
  by Jude Carroll. Används i kursen International Classroom. Länk till Libris
 • An Active Student Participation Companion 
  by Sanna Barrineau,  Alexis Engström, Ulrike Schnaas. Länk till Diva

Internetresurser

Resurser och stöd från andra lärosätte