Nätverk för pedagogisk utveckling

TUR driver nätverk för pedagogisk utveckling. Vid nätverksträffarna ges tillfälle att träffas, utbyta erfarenheter och tillsammans diskutera aktuella möjligheter och problem.

Nätverk för fakultetens pedagogiska ledare

Detta nätverk riktar sig speciellt till pedagogiska ledare som programansvariga, ämneskoordinatorer, studierektorer och prefekter eftersom samverkan mellan dessa är viktig för ett framgångsrikt pedagogiskt utvecklingsarbete.
Kontaktperson: Maja Elmgren

Nätverk för kollegial auskultation

Detta nätverk samlar lärare som är intresserade av att besöka, diskutera och utveckla varandras undervisning i kollegialla former.
Kontaktperson: Jannika Andersson Chronholm

Nätverk för kommunikation

Inom detta nätverk samverkar lärare och pedagogiska ledare intresserade av att arbeta med kommunikationsträning inom utbildningar i teknik och naturvetenskap.
Kontaktperson: Katarina Andreasen

Nätverk för excellenta lärare

Inom detta nätverk, TekNats pedagogiska akademi, samlar vi fakultetens excellenta lärare för idéutbyten och fördjupande samtal.
Kontaktperson: Maja Elmgren

Nätverk för TUFF-mottagare

Årets mottagare av TUFF-medel samlas i detta nätverk för utbyte av idéer och stöd.
Kontaktperson: Stefan Pålsson

Senast uppdaterad: 2021-10-25